Tijd: 5 jaren geleden  Views: 714

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vroegen CDA en CU bij motie naar de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties. Zeg maar Westerdel en Breekland. Wethouder mevrouw Overzier (Hart voor Langedijk/D66) weigerde dat te doen omdat de accountant nog niet klaar was. Op 20 maart schrijft de afdeling financiën aan B&W dat de verliezen 2013 op de bouwgrond totaal € 7,85 miljoen belopen. Het advies is deze informatie als vertrouwelijk te bestempelen, het niet openbaar te maken en geen inspraak te verlenen. In haar afscheidsspeech geeft oud-wethouder Overzier een sneer naar VVD en CDA vanwege het ‘’cadeautje’’ dat zij bij haar aantreden van deze partijen kreeg, en zij roemde haar ambtenaren en zichzelf dat zij een Artikel 12 status hadden voorkomen.
Wat zijn de gevolgen?
Om te beginnen heeft ons vertrouwen in de politiek weer een flinke deuk opgelopen. Maar belangrijker: Langedijk is door z’n reserves heen. En we zijn er nog lang niet. In nieuwsbrief 21 becijferden wij al dat het komende verlies tussen 15 en 35 miljoen zou zijn. Wethouder Overzier zei ‘’deze cijfers niet te herkennen’’. Nu lijken wij daar, gezien de genoemde 7,85 miljoen, een flink eind naast te zitten. Maar dat valt wel mee. Want naast de genoemde 7,85 miljoen afboeking ineens worden de jaarlijkse lasten met bijna 8 ton verhoogd vanwege een boekhoudkundige truc. Het Diepsmeerpark en het nog niet aangelegde deel van de bufferzone tussen Breekland en het Diepsmeerpark worden geactiveerd en kosten dan jaarlijks de genoemde 8 ton. In 10 jaar is dat dus ook 8 miljoen, en dan zijn we dus de 15 miljoen gepasseerd. 

Hoe gaat Langedijk dit oplossen?
Later dit jaar zal de gemeente besluiten welke lastenverzwaringen en/of besparingen dit ten gevolge moet hebben. Wij blijven erop hameren dat allereerst de eigen organisatie gestroomlijnd en geperfectioneerd moet worden. Onze aanbieding de gemeente daarbij van dienst te zijn blijft van kracht. En voorts blijven wij van mening dat er op subsidies veel meer bezuinigd kan en moet worden dan de reeds genoemde 1,2 miljoen. Als er geld over de balk gesmeten moet worden doen wij dat liever zelf dan het ambtelijk apparaat daarmee te belasten.

De nieuwe coalitie Dorpsbelang/VVD/CDA
Nadat de besprekingen van de drie lokale partijen uit elkaar waren gespat kwam er in zeer korte tijd een coalitie tot stand met verkiezingswinnaar Dorpsbelang en VVD en CDA. Vanuit onze natuurlijke basishouding zullen wij deze coalitie uiteraard kritisch volgen, maar wij zijn positief gestemd. Daar hebben wij een paar redenen voor.

Ten eerste is er het Coalitieakkoord 2014-2018. Daarin vinden wij veel van onze wensen en kritiek punten terug. Wij weten natuurlijk ook dat het papier geduldig is, maar je moet ergens beginnen en dit ziet er veelbelovend uit. Wij sturen het je bijgaand toe, zodat je je eens goed kunt inlezen.

Ten tweede is er de bezetting van B&W. We zijn van 4 naar 3 wethouders gegaan. Jan Piet Beers van Dorpsbelang blijft aan en heeft de belangrijke posten Westerdel en Breekland, woningbouw, economische zaken en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan, maar los daarvan heeft Beers het in de vorige periode redelijk gedaan. Nieuw zijn Bert Fintelman (CDA) en Jasper Nieuwenhuizen (VVD). Fintelman kennen wij als raadslid in de vorige raad; hij heeft in die periode overtuigend geacteerd. Met WMO en jeugdzorg in zijn portefeuille en de decentralisaties per 1 januari 2015 op komst heeft hij een zware maar mooie klus in het verschiet. Wij hebben vertrouwen dat hij dit aankan. Jasper Nieuwenhuizen op financiën is een nieuw gezicht, maar hij doet in ieder geval bij ons de hoop opleven dat er nu eindelijk een financieel sterke man op deze post terecht komt. Met zijn 35 jaar is hij een jonkie, maar hij heeft al een mooie en vooral nuttige carrière als senior manager bij (inmiddels Langedijker huisaccountant) Ernst & Young achter de rug. Hij lijkt ons iemand die kan luisteren maar ook de lakens kan uitdelen. Daar houden wij van!

Ten derde mogen we vaststellen dat de partijen die veel van onze financiële ellende veroorzaakt hebben, de VVD (Breekland)en het CDA (Westerdel, de Binding), nu in de positie zijn schoon schip te maken. Wij zijn niet uit op een bijltjesdag, maar enige vorm van erkenning dat er destijds foute beslissingen zijn genomen zou wel netjes zijn. Maar vooral putten wij hoop uit de gedachte dat het deze partijen hun eer te na zal zijn als de malaise van destijds nu niet voortvarend wordt weggepoetst. 

Is het dan allemaal hosanna en botertje tot de boom?
Nee, dat is zeker niet het geval. Wij hebben ook de afgelopen tijd veel weerstand vanuit het oude college en het ambtelijk apparaat ondervonden. Het coalitieakkoord geeft weliswaar een goede aanzet voor verbetering (zie pagina 5 ‘’Democratie en Inspraak’’) en er zit een bijna nieuwe ploeg op B&W, maar de man die het voortouw zou moeten nemen, de burgemeester, zit ons persoonlijk regelmatig dwars. Op onze aanbiedingen gratis assistentie en advies te geven reageert hij dat het gevoelig ligt, wij ontvangen nietszeggende mailtjes van hem, vragen om uitleg worden niet beantwoord, zijn toon is veelal geïrriteerd en soms zelfs dreigend. Wij zijn dus een groot voorstander van een gekozen burgemeester. 

Ander nieuws

Reacties