Tijd: 4 jaren geleden  Views: 955

Zo komt er straks dus een einde aan een gemeente waarvan men in de Provinciale Staten altijd al zei: "Langedijk probeert steeds weer opnieuw het wiel uit te vinden. Jammer dat het steeds vierkant wordt."" Terwijl de gangbare prijs voor landbouwgrond € 4 was betaalde Langedijk rond de eeuwwisseling € 13,61 per m² voor de nu braakliggende grond op Breekland. Van de nog niet geïncasseerde winst werd voor € 20 miljoen De Binding gebouwd. Het eigen vermogen steeg tot grote hoogte en men rekende zich rijk. Alles mocht wat kosten, ook het ambtelijk apparaat. Externe adviseurs mochten ooit miljoenen schrijven. De OZB-opbrengst ging geheel op aan subsidies. Nu is het geld op en moeten we fuseren, of liever gezegd: wordt Langedijk overgenomen. Hopelijk en ongetwijfeld door Heerhugowaard. De prachtige dorpen blijven bestaan, er dreigt geen verlies van identiteit. De historische plaatsnamen blijven bestaan, alleen de naam van het administratieve centrum verdwijnt. Met een administratieve pennenstreek.   

Op 21 mei opnieuw een artikel in het NHD met de titel "Tropenmaanden voor raad Langedijk". Burgemeester Cornelisse benadrukt dat we te maken hebben met een terugtredende overheid, overheidsbezuinigingen en de economische crisis. Waarmee hij wil ontkrachten dat de gemeente de situatie aan zichzelf heeft te wijten. Maar van de 400 gemeenten staan er 16 onder preventief toezicht, 384 niet. Langedijk heeft veel te veel risico genomen en boven zijn stand geleefd. Met publiek geld, en dat is een doodzonde. Het is daarom goed en noodzakelijk nu volledig schoon schip te maken. Dat betekent vooral afscheid nemen van de oude eindverantwoordelijken. Met een volledige fusie is dat in één klap geregeld. Er komen verkiezingen, daarna een nieuw college en een nieuwe raad. De ambtelijke organisaties worden in elkaar geschoven, er komen nieuwe baasjes. Definitief afscheid van het verleden.

Het is daarom van belang dat er een gemeentelijke fusie komt. Er wordt nu al hier en daar gesproken over een ambtelijke fusie. Dan blijft alles bij het oude en worden alleen de ambtelijke organisaties in elkaar geschoven. De politiek blijft op het pluche zitten. Wij zijn hier faliekant op tegen en zullen initiatieven nemen om dit te voorkomen. Dit zijn beslissingen waar de burgers zich over behoren te kunnen uitspreken. De politiek heeft gefaald, de burgers zijn aan zet.

Ander nieuws

Reacties