Tijd: 3 jaren geleden  Views: 1404

Dat Langedijk op eigen kracht niet verder kan is al langere tijd duidelijk. College en controlerende gemeenteraad hebben jarenlang mogen bewijzen het niet te kunnen. Als gevolg daarvan staat Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. Zeg maar: onder curatele. 


Bij een bestuurlijke fusie gaan de oude gemeenten geheel op in de te vormen nieuwe gemeente. Ze houden op te bestaan. Er wordt een nieuwe raad gekozen, er komt een nieuw college van B&W, ambtenarenapparaten worden samengevoegd. Voor velen zal geen plaats meer zijn, en dat is maar goed ook. Langedijk heeft per inwoner meer dan 1.500 euro verspeeld. Ter vergelijk: als Nederland Griekenland zijn hele schuld kwijt scheldt dan is iedere Nederlander 1.100 euro kwijt. Bron: Elsevier. 

Een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard betekent dat er een gemeente ontstaat ongeveer ter grootte van Alkmaar. Grotere gemeenten trekken gewoonlijk kwalitatief betere ambtenaren aan. Ook de kwaliteit van de gemeenteraad kan omhoog gaan. De vijver waarin wordt gevist is groter, en er zijn relatief minder raadsleden nodig. Nu zijn dat er bij elkaar 52, straks maximaal 37.  

Het rapport van Seinstra van de Laar geeft vele argumenten waarom het verder niet alleen verstandig is met Heerhugowaard bestuurlijk te fuseren, maar het is feitelijk ook de enige realistische optie. Alkmaar kan niet en wil niet, Schagen en Bergen zijn niet logisch en houden de boot af. De Burgerrekenkamer Langedijk pleit voor een referendum onder de gehele bevolking, maar in ieder geval onder de bevolking van Koedijk. Koedijk is in Langedijk al een ''vreemde eend in de bijt'', maar die eend zal nog veel vreemder worden als ook die gemeenschap (die al voor de helft bij Alkmaar hoort) aan Heerhugowaard wordt gekoppeld.  

Het Langedijker Nieuwsblad van 22 juli besteedt aandacht aan de problematiek en stelt haar lezers in de gelegenheid hun mening over een fusie kenbaar te maken. Dit kan op www.rodi.nl of opsturen naar LNB@rodi.nl .   


Ander nieuws

Reacties