Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1466

Op 4 december wordt een delegatie van de Langedijker gemeenteraad verwacht bij de provincie. Dan mag de raad van 10 tot 11 bij gedeputeerde Geldhof uitleggen hoe het structurele begrotingstekort voor de jaren 2015-2019 zal worden opgelost.


De provincie beoordeelt een gemeente vooral op basis van de begroting. Gelukkig heeft de nieuwe coalitie gekozen met reële cijfers te begroten, maar dat levert meteen een probleem op want ze zijn negatief. Dat zou wellicht niet nodig zijn geweest als de raad tijdig een goede takendiscussie had gevoerd en het accommodatiebeleid goed had doordacht en onderbouwd. Beide belangrijke onderwerpen liet het vorige college sloffen. Dus zit het nieuwe college nu met de gebakken peren en mag mevrouw Geldhof (D66) straks met de raad bespreken hoe "het provinciale toezicht regime" eruit gaat zien. Wat niets anders kan betekenen dan dat Langedijk onder curatele komt te staan en technisch failliet is. Vroeger was je dan "artikel 12" maar dat betekent dat andere gemeenten gaan meebetalen, maar daarvoor is tegenwoordig weinig enthousiasme. Dus dat doet de provincie liever niet. 

Op 24 november stuurt de griffier de fractievoorzitters een mail met de uitnodiging voor de "gang naar Canossa" op 4 december. Daarin wordt gesproken over de alternatieven voor evenwichtsherstel zoals takendiscussie, accommodatiebeleid en opbrengstverhoging (OZB). Maar in het geheel niet over kostenbesparing, terwijl er op een begroting van ruim 50 miljoen altijd wel een paar miljoen valt te besparen.
  • Zoals bijvoorbeeld op duur en veelal overbodig onderhoud van onze wegen in het Rijk der 1000 Eilanden. 
  • Zoals op het onvolledig en onfatsoenlijk antwoorden op vragen van burgers, wat leidt tot nieuwe vragen en uiteindelijk tot klachten. Waarvoor een hele bezwaarcommissie moet worden opgetuigd. Zie ons dossier over bezuiniging op salarislasten en onze klacht hier.
  • Zoals op de directie van het ambtelijk apparaat, begrote lasten in 2015 221.000 euro. Maar de directeur zit vooral in Haarlem, waar hij gedeputeerde voor de VVD is. Dat kost 20 uur per week. 
  • Zoals op ziekteverzuim dat momenteel 6% is. In het bedrijfsleven is dat 3,7% (bron: CBS).

Ook aan de opbrengstenkant valt heel wat te bereiken. Zoals bijvoorbeeld door heel hard te werken aan de betrouwbaarheid van de gemeente. Want verenigingen en stichtingen keren zich van de gemeente Langedijk af. Zij willen niet meer huren van de gemeente. Ouders sturen hun kinderen liever niet meer naar het Jan Arentsz College omdat ze denken dat die ooit uit de Binding zullen worden gezet. Door het bedrijfsleven te steunen en niet lastig te vallen. Door burgers met respect en vertrouwen te benaderen. Dit zijn geen hersenspinsels van de Burgerrekenkamer. Dit zijn voorbeelden uit de praktijk. 


Ander nieuws

Reacties