Tijd: 6 jaren geleden  Views: 33

Het begon met schaamteloze grondtransacties voor Breekland, megalomane projecten als De Binding en de begraafplaats aan de Oostelijke Randweg, en klunzige overeenkomsten met projectontwikkelaar SBB voor de nieuwe wijk Westerdel. 40 miljoen euro ging verloren. Toen de economische crisis zich aandiende werden de komende financiële perikelen keihard ontkend, en nu de provincie de gemeente onder curatele heeft gesteld worden subsidies emotieloos verlaagd en accommodaties verkocht.

Vanwege slechte afspraken gemaakt door burgemeester Hans Cornelisse krijgt Langedijk een half miljoen extra kosten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor de kiezen. ’Dit valt niet aan onze burgers uit te leggen’ tekent de Alkmaarse Courant op uit de mond van Cornelisse. Terwijl Langedijk zojuist alle subsidies met een kleine 2 miljoen heeft gekort en het maatschappelijk middenveld dreigt te sneuvelen heeft hij zelfs niet de behoefte het uit te leggen. Dat heet meten met twee maten.

Terwijl alles en iedereen over één kam wordt geschoren blijft de Vereniging Schietsport Langedijk buiten schot. Ooit heeft de gemeente zonder voldoende onderzoek een bankgarantie van € 900.000 aan de bovenliggende stichting afgegeven voor de bouw van een nieuwe schiethal. De vereniging kan de lasten niet opbrengen, dus de bank doet een beroep op de borgstelling. Op basis hiervan betaalt de gemeente sinds 2009 jaarlijks ruim 50.000 euro voor rente en aflossing en dreigt Langedijk ooit ook op te draaien voor de hele 9 ton. In 2009 al werden er al door B&W mogelijke maatregelen gesuggereerd. Daar heeft B&W zelf niets mee gedaan. Schietsport ontkomt aan de verlaging met 40%. 

Op 23 december schrijft een ambtenaar een brief aan Museum Westfinge in Sint Pancras. De brief komt begin januari aan. Er staat in dat de huur wordt opgezegd. Op tenminste 5 punten staan er cruciale fouten in de brief, zodanig dat die volledig ongeldig is. Maar het kwaad is geschied; het prachtige Natuurmuseum Westflinge heeft op 11 januari aangekondigd de deuren voorgoed te sluiten. Het bestuur gaat de strijd met deze gemeente verder niet aan. Een mooi museum met grote waarde voor de gemeente Langedijk gaat sluiten en de bezittingen gaan naar elders. 

In het uit de gemeentekas betaalde (en dus uit belastinggeld gefinancierde) Langedijk Informeert van 31 december 2014 steekt de burgemeester zichzelf en de organisatie een enorme bos veren op de hoed en spreekt verder de hoop uit dat 2015 een jaar van ontmoeting en dialoog wordt. In zijn nieuwjaarstoespraak roept hij op tot "communicatie op niveau". Mooie woorden allemaal, daar zullen wij hem graag aan blijven herinneren, maar wij beoordelen hem op zijn daden. En over ontmoeten gesproken: wij hopen hem en de directeur van de ambtelijke organisatie op hun afscheidsreceptie te ontmoeten, want deze gemeente is heel hard toe aan nieuw beleid en een frisse, strakke leiding. Dat kan je van het oude management nooit verlangen. Dat is niet erg, het is geen laster of smaad, het is een fact of life. Heren, uw tijd is om! 

Ander nieuws

Reacties