Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1312

In een gesprek met de Burgerrekenkamer op 9 december j.l. gaf het college van B&W toe dat de beoogde besparing van €1,5 miljoen ook op andere posten dan alleen subsidies en accommodaties kan worden bereikt. Daardoor zou de dreigende kaalslag in het maatschappelijk veld helemaal niet nodig zijn. Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraad van Langedijk uitsluitend focust op bezuinigen op subsidies. 


De Burgerrekenkamer is geen voorstander van subsidies. Veel subsidieontvangers kunnen prima hun eigen broek kunnen ophouden. Subsidies zouden alleen beschikbaar moeten zijn als er sprake is van een dringend maatschappelijk belang en het zonder subsidie echt niet van de grond komt. En stichtingen die gemeentelijke taken overnemen, zoals jeugd- en ouderenzorg, dienen dat op basis van projectafspraken met bijbehorende vergoeding te doen. Hier is helemaal geen sprake van subsidie. 

Op een begroting van € 50 miljoen wil Langedijk € 1,5 miljoen bezuinigen. Daarvoor kiest men één post uit, de subsidies. Daarin gaat/ging ca. € 4 miljoen om. De rest van de begroting blijft ongemoeid. Dat is onlogisch. Nog vreemder wordt het als je naar het coalitieakkoord van 22 april 2014 kijkt. Daarin lezen wij: Bij het opstellen van het subsidiebeleid wordt inzicht gegeven in de gevolgen die de uitwerking met zich mee zal brengen. Wij hebben beleid noch inzicht gezien. Nog een voorbeeld: Helder moet zijn de wijze waarop het subsidie-instrument voor de realisering van gewenste maatschappelijke effecten wordt ingezet. Helderheid is er niet, en de gewenste maatschappelijke effecten zijn niet benoemd. Er wordt 40% gesnoeid door de coalitie van Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA. Hetzelfde CDA dat een jaar geleden nog samen met de ChristenUnie ijverde voor Voedselhulp, sportverenigingen, cultuur. Maar dat was voordat de kiezer op 19 maart naar de stembus mocht. Die C van het CDA, is dat dezelfde C als die van de ChristenUnie? 

Op 11 december organiseerde de raad een hoorzitting voor subsidieontvangers. 22 verenigingen en stichtingen lichtten hun problemen toe. Het was opmerkelijk dat hun grootste grief niet de bezuiniging van 40% betrof, maar het gebrek aan visie & beleid en de belabberde communicatie. Gemaakte afspraken worden op het laatste moment afgezegd. Al 2 jaar moeten de bestuurders leven met grote financiële onzekerheid. Velen hebben gedurende die tijd gesprekken gevoerd met raadsleden, ambtenaren en B&W. Ze zien er niets van terug. Zij verbazen zich over het vage rapport Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Langedijk 2015. Op basis hiervan zou je iedere Langedijker burger subsidie kunnen toekennen, maar ook alle subsidies opheffen.

In Schagen dreigde dezelfde problematiek. Daar zijn ze zo verstandig geweest de discussie over accommodaties door te schuiven naar volgend jaar. Ook daar zit het CDA in de coalitie, met twee wethouders liefst. Misschien kunnen onze CDA volksvertegenwoordigers nog voor 16 december even contact opnemen met hun collega’s in Schagen. De partij heet daar Christen Democratisch Appèl. 

Ander nieuws

Reacties