Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1482

Kinderen mogen dromen en spelen. Spelen dat ze piloot zijn, of ijscoman. Dromen dat ze ooit in het Nederlands Elftal komen, of Wimbledon winnen. Gelukkig maar. Maar het wordt zorgelijk als mensen op latere leeftijd dit soort dromen hebben, dat ze bijvoorbeeld dromen dat ze een gevierd ondernemer zijn. Vooral als ze in de politiek zitten. Dan wordt het ondernemertje spelen met publiek geld. 


Langedijk heeft veel te veel bouwgrond. De hele regio heeft veel te veel bouwgrond. Dus sloegen de bestuurders eindelijk de handen ineen en lieten een daartoe gespecialiseerd bureau een onderzoek doen. Stec Groep uit Arnhem presenteerde onlangs haar rapport "Advies voor sterke werklocaties in regio Alkmaar" aan de opdrachtgevers, de gemeenten Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Kosten: € 85.000, waarvan het merendeel provinciale subsidie. Klik hier voor het volledige rapport.

Stec adviseert Langedijk heel Breekland 2 af te waarderen tot landbouwgrond: het zal nooit als industriegrond nodig zijn. Op 13 januari 2015 brengt ons ambtelijk apparaat een advies uit aan B&W. De ambtenaren adviseren het advies naast zich neer te leggen en ook niet meer mee te doen aan een vervolgopdracht. Langedijk weet het weer beter. Daarmee zet Langedijk de toezichthouder, de provincie, in haar hemd. Die heeft de taak op zich genomen het overaanbod in de regio te reguleren. Iets dat de gemeenten natuurlijk zelf en al veel eerder hadden moeten doen. Want overaanbod drukt de prijs, zoals iedereen met een gezond boerenverstand allang weet.

Ook Alkmaar en Heiloo zitten op de "lijn Langedijk". Het Noordhollands Dagblad besteedde er op 24 januari 2015 twee artikelen aan. We blijven lekker met elkaar concurreren. Alleen Heerhugowaard heeft zijn zaakjes op orde. Van bedrijventerrein de Vaandel is al een groot gedeelte afgeschreven en uit de roulatie genomen. Daar worden heel actief andere bestemmingen voor gezocht. De andere drie gemeenten laten de eer van afwaarderen kennelijk graag aan de partners in dit nuttige onderzoek. En laten daardoor, zoals de Heerhugowaardse wethouder Monique Stam zegt, hun buurgemeenten stikken. Wij vragen ons af of het niet eens tijd wordt de gemeentelijke autonomie op grensoverschrijdende onderwerpen op te heffen. Mooi onderwerp voor een gesprek met de toezichthouder. 

Ander nieuws

Reacties