Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1223

Dit was de week dat het college met kunst en vliegwerk de begroting 2015 binnensleepte. Het was de week dat tijdens de openbare raadsvergadering een geheime vergadering van de fractievoorzitters werd gehouden. Anderhalf uur lang. Het was de week dat met een boekhoudtruc de grond in Westerdel € 5 miljoen goedkoper werd. Het was de week dat een bezwaar van LSVV op kille formele gronden werd afgewezen. Zij raken ruim € 40.000 subsidie kwijt, € 60 per lid. Het was de week dat de Burgerrekenkamer de Vroetschap omdoopte tot de Wroetschap. Want veel verder dan wroeten komt Langedijk niet. Dat is heel normaal in onze gemeente. 


Practise what you preach
Een heel simpel en belangrijk gebod in de marketing. Een rokende arts, een minister die regelmatig te hard rijdt, een bestuurder van Greenpeace die voor zijn woon-werk verkeer het vliegtuig pakt, het kan niet en het wordt niet gepikt. De titel van het coalitieakkoord van Dorpsbelang Langedijk, CDA en VVD is "SAMEN VERANTWOORDELIJK". En verder "…we zullen het samen moeten doen… en dat we met elkaar in gesprek zijn over het vinden van oplossingen en het delen van slimme ideeën". Wie de moeite neemt de verkiezingsprogramma’s nog eens door te lezen komt nog veel mooiere beloften tegen. Er komt weinig van terecht. Kennelijk is dat heel normaal in onze gemeente. 

Transparantie is de nieuwe hobby van de politiek.
Er wordt in de politiek veel over gepraat, en anderen moeten zeker transparanter worden. Maar de politiek zelf…eh nee, dat kan niet vanwege de vertrouwelijkheid. Stel je voor dat je met de billen bloot moet. Dat doen we als we bejaard en hulpbehoevend zijn, en dan heet het participatie. Maar burgers vertellen hoe we er financiëel voor staan, liever niet. Ook dat is heel normaal in onze gemeente.

WINSTPAKKER: Koop nu Langedijker grond met GRATIS riolering. De medeburger betaalt voor u.
Ruim € 5 miljoen toekomstige rioleringskosten in Westerdel, Breekland en andere locaties worden geactiveerd op de balans. Dat betekent dat niet de kopers van een stukje grond in Westerdel betalen voor de riolering, maar alle Langedijker burgers. Daardoor wordt de bouwgrond goedkoper en de verkoopkans vergroot. Of de winst. Het is een welkomstcadeau aan onze nieuwe dorpsgenoten. Niemand heeft u uitgelegd waarom, en wat de consequenties zullen zijn. Dat is heel normaal in onze gemeente. 

Waarom is dit nodig, en waarom wordt het ons niet verteld?
Alleen de Burgerrekenkamer Langedijk heeft in 2013 klip en klaar gezegd dat de gemeente vrijwel failliet was. Dan ben je zogezegd "artikel 12". Onze mooipratende burgemeester Cornelisse (CDA) en de falende wethouder Overzier (D66) riepen toen "niets aan de hand" en "het huishoudboekje klopt". Door de truc met de rioleringskosten verschuiven we die naar een verre toekomst, en dat geeft even lucht. Maar het is een boekhoudtruc en sommigen zullen dat misleiding noemen. Zonder deze truc is Langedijk failliet. Het college moest dit tegenover de raad opbiechten en deed dat liefst binnenskamers. Dat is ontoelaatbaar. Het is het einde van het democratische model.

Wat gebeurt er als Langedijk artikel 12 wordt?
Dan gaat de OZB met 50% omhoog, dan wordt het gemeentehuis opgeschoond, de franje weggesneden. Dan komen we onder toezicht te staan en springen andere gemeenten bij. Slechter zal Langedijk daar niet van worden. Dan wordt eindelijk duidelijk wie dit veroorzaakt heeft en hoe we er echt voor staan. Was dat maar heel normaal in onze gemeente.

Ander nieuws

Reacties