Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1174

Op 16 februari 2015 schrijft de Provincie Noord-Holland aan de Langedijker gemeenteraad dat de goedkeuring van de begroting 2015 met 13 weken is opgeschort. Dat betekent dat goedkeuring (eventueel na aangebrachte wijzigingen) uiterlijk 27 mei 2015 kan worden verwacht.


Langedijk is één van de 16 Nederlandse gemeenten die onder preventief toezicht van de provincie staan. Het gebeurt zelden dat de provincie de goedkeuring uitstelt, en het is dikwijls een opmaat naar drastische ingrepen. Sinds 2013 heeft de Burgerrekenkamer Langedijk gewaarschuwd voor dreigende problemen. Het heeft niet geleid tot structurele en afdoende maatregelen. Zo verwachten wij dat de activering van € 5 miljoen rioleringskosten ongedaan zal worden gemaakt en dat de onverkoopbare bouwgrond zal worden afgewaardeerd. HvL/D66 stelt dit punt op 10 maart aan de orde. 

Stimulering van de lokale economie
In 2011 vroeg de raad het college zich te bezinnen op maatregelen ter stimulering van de lokale economie. Op 27 januari 2015 komt het college op dit verzoek terug met een notitie waarin een verwijzing naar twee rapporten, eveneens uit 2011. Deze twee rapporten verwijzen naar 44 andere rapporten, allemaal van 2011 of eerder. De notitie onderscheidt werkgelegenheid, detailhandel en toerisme. Er worden geen maatregelen voorgesteld en geen concrete doelen genoemd. Nergens in de notitie wordt gerefereerd aan belangrijke recente ontwikkelingen in de detailhandel. De uitbreiding van Winkelcentrum Broekerveiling met 4.000 m² wordt nergens genoemd. Ook niet dat langs het zgn. "vitale lint", de winkels langs Dorpsstraat en Voorburggracht in Noord- en Zuid-Scharwoude ca. 20 winkelpanden leeg staan. Toerisme wil men stimuleren met subsidies terwijl de subsidiepotten leeg zijn. De ChristenUnie maakt er in de Forumvergadering op 10 maart een punt van.

Van het subsidie- en accommodatiefront
Na de gefantaseerde contacten met Museum Westflinge en de daarop gevolgde definitieve sluiting van dit mooie museum is het nu Atelier 6, het creativiteitscentrum voor Langedijk en omgeving, dat in aanvaring is met de gemeente Langedijk. Vanwege alle geharrewar met de gemeente was Atelier 6 op zoek gegaan naar alternatieve huisvesting. Die vonden zij, maar om daar te kunnen huren zou de gemeente de omgevingsvergunning wijzigen. Je zou zeggen: help die mensen, zij kunnen er ook niets aan doen! Maar de gemeente, onze gemeente, belieft het dat niet te doen en Atelier 6 zodoende te dwingen in de Binding te blijven huren. Inderdaad, dit is allemaal heel gewoon in onze gemeente.

Ander nieuws

Reacties