Tijd: 4 jaren geleden  Views: 1307

In Langedijk Informeert van 31 december 2014 december wekt burgemeester Hans Cornelisse ons allen op interactief samen te werken en de dialoog aan te gaan. ‘’Ontmoeting door deelname aan maatschappelijk verkeer, maar ook door werk – betaald en onbetaald’’. Het was ons uit het hart gegrepen, dus schreven wij op 6 januari dat wij, om ons onbetaalde werk beter te kunnen doen, graag over meer financiële  informatie zouden willen beschikken.

Op 25 februari vroeg het college ons concreet aan te geven welke informatie voor ons van belang is. Op 6 maart stuurden wij ons verlanglijstje waarop wij zaterdag 2 mei antwoord ontvingen. Kort gezegd kwam dat hierop neer: we hebben het te druk, we hebben geen tijd, informatie over bouwgrond gaat u niet aan, en de accountant heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd dus waar heeft u het eigenlijk over?

Wij mogen nu wachten tot het einde van het zomerreces van de raad (eind augustus) voordat wij iets tegemoet kunnen zien. Dan zijn we dus 8 maanden verder!! Maar dan zijn de ambtenaren ook op vakantie dus ook dan komt het er waarschijnlijk weer niet van. Zodat wij nu toch kiezen voor de ongewenste weg: een Wob-verzoek. Wij vinden dat vervelend maar het went snel, horen wij van mensen die het weten kunnen. Wat niet zal wennen is het gevoel dat onze overheid op onze kosten zalvende stukjes door het dorp laat verspreiden en er niet naar handelt.

Je zou denken dat de raad, of een deel van de raad, dit soort foute spelletjes nu eens aanpakt. Maar ‘’het bedrijf’’ is voor de raad een no-go area. Zegt de raad zelf. Maar zo is het natuurlijk niet. De secretaris/directeur is eindverantwoordelijk voor ‘’het bedrijf’’. Als de secretaris/directeur zijn werk verwaarloost, kan het college hem schorsen of ontslaan. Als het college dat nalaat kan de raad het college daarop aanspreken en eventueel naar huis sturen. Het werkt precies zo als in Den Haag. Dat wil zeggen: in theorie. Want daar stapte Ivo Opstelten tenminste zelf op toen bleek dat zijn ambtenaren hun werk niet goed gedaan hadden.

Ander nieuws

Reacties