Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1358

Onlangs werd de raad in beslotenheid bijgepraat over het onderzoek naar een gemeentelijke fusie. Transparantie wordt in deze gemeente alleen met de mond en in het met publiek geld betaalde "Langedijk Informeert" beleden. Burgers worden niet uitgenodigd en/of geïnformeerd "om onrust te vermijden". Gelukkig denken de rijks- en provinciale overheid hier heel anders over.

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besteden veel aandacht aan transparantie. Democratic Challenge ("Kom op met je plan! Vernieuw de lokale democratie"), Doe Open! Festival, D1000, er is veel gaande. De Burgerrekenkamer is overal present en houdt presentaties, voert gesprekken. De gedachte slaat aan. Woensdag 17 juni zijn wij op uitnodiging van BZK aanwezig bij de bijeenkomst Actieplan Open Overheid waar 120 wetenschappers, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en experts van verschillende departementen praten over concrete plannen voor verdere transparantie en modernisering van de overheid. Wij zijn er bij! 


Jaarrekening Langedijk 2014: geen € 8,6 maar € 12,7 miljoen in de min

Hoewel 8,6 miljoen verlies ook al schokkend is ligt het werkelijke verlies tenminste 50% hoger: € 12,7 miljoen. Langedijk is door alle buffers en minimale eisen heen gezakt. Op een garantstelling aan de Schietvereniging Langedijk wordt € 900.000 afgeboekt. Maar erger nog: Langedijk loopt een "aanzienlijk risico van 18,6 miljoen op garanties zonder achtervang". Accountant E&Y adviseert in haar begeleidend schrijven (pag. 9) "…. achten wij echter de financiële positie van de gemeente zwak. Wij adviseren u dringend maatregelen te treffen in meerjarenperspectief om de financiële positie te versterken. Daarnaast herhalen wij ons eerdere advies om een gedegen risico-analyse te maken". Wij komen uiteraard na verdere bestudering nog uitgebreid terug op de jaarstukken 2014 en verwachten dat het werkelijke verlies nog hoger uitkomt. 


"Voor een symbolisch bedrag valt er met ons te praten"

Zo zei VVD fractievoorzitter Hans de Graaf tegen het Noordhollands Dagblad. Hij doelde op Museum 't Regthuis waarvan hij voorzitter is. Hij wil het pand wel hebben voor een habbekrats. De Burgerrekenkamer diende een melding van belangenverstrengeling in. Eén euro voor een pand met een WOZ-waarde van € 269.000 zou de gemeente grote schade berokkenen. Dat is niet gewenst gezien de deplorabele financiële positie waarin Langedijk verkeert. Maar zowel college als raad zagen er geen been in, ook niet in de woorden waarmee hij de Burgerrekenkamer betitelde: een stelletje relschoppers. Jammer dat zij niet beseffen dat niet wij maar zij de onrust veroorzaken.

Ander nieuws

Reacties