Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1075

Direct na het verschijnen van de Kadernota 2013 heeft de Burgerrekenkamer in Nieuwsbrief 10 van 4 juni 2013 al gesignaleerd dat er eerst beleid moet worden gemaakt en dan pas bezuinigd. Op vele momenten daarna zijn wij hierop teruggekomen. Wij hebben voorstellen gedaan, gesprekken gevoerd, plannen gemaakt, ingesproken in raadsvergaderingen, juristen geraadpleegd, subsidieontvangers geassisteerd, fouten in het systeem gesignaleerd. Er is niets mee gebeurd. De fractievoorzitter van de VVD noemt ons ''een ordinair schreeuwend tegenclubje'' dat het belang van de inwoners van Langedijk ''ondergeschikt maakt aan het schoppen van rellen''. Daarmee doet hij de Burgerrekenkamer en zijn eigen partij groot onrecht. Die staat immers voor Vrijheid en Democratie. Om het hele zwartboek te lezen klik hier

Ander nieuws

Reacties