Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1364

In het Noordhollands Dagblad van 19 en 20 juni lezen we artikelen over een voorgenomen tariefsverhoging van 80% naar € 383. Daarmee wordt Langedijk de duurste gemeente van Nederland.

In onze nieuwsbrief nr. 30 van 17 november 2014 
schreven wij over een bizarre gebeurtenis in de Lange
dijker gemeenteraad: een geheim overleg van anderhalf 
uur tussen de fractievoorzitters tijdens een openbare 
raadsvergadering. Na hervatting mochten de overige 
raadsleden gedwongen instemmen met een "voorstel" 
om € 5 miljoen rioleringskosten voor Westerdel niet 
door kopers van de grond maar door ons allemaal te 
laten betalen. Nu komt de riolering ineens weer in het n
ieuws. Er komt een plan uit de lucht vallen om de rio
lering drastisch te renoveren en ons die investering in 5 
jaar te laten terugbetalen. Middels een verhoging van € 
170 per jaar. Dat is goedkoper voor de burgers, zo legt 
VVD wethouder Jasper Nieuwenhuizen graag uit.De 
renovatie komt er op neer dat we de stromen hemelwater en afvalwater gaan scheiden. In grote delen van Langedijk is dit allang gerealiseerd. In het hele Oosterdelgebied lozen de dakgoten rechtstreeks op de sloten. Ook elders in Langedijk is dat het geval. De raad is compleet overvallen door het bericht. Er lijken in de begroting 2015 en overige raadsbesluiten ook geen aanknopingspunten te vinden te zijn voor zo’n project.

Dit is op zichzelf al merkwaardig. Maar nog veel gekker wordt het als we lezen dat Langedijk de komende 4 jaar € 8,6 miljoen aan het riool gaat uitgeven. Langedijk heeft 10.960 huishoudens en die gaan volgens de plannen van de gemeente € 170 per jaar meer betalen. Dat betekent dat de gemeente de nieuwe riolering contant uit de zak van de burger gaat betalen. Daar moet een reden voor zijn. En die is ongetwijfeld dat Langedijk nu een enorm rookgordijn optrekt om de rioolkosten bud-
getneutraal te houden. Want anders moet die € 5 miljoen weer terug waar hij hoort: in de kostprijs voor de grond op Westerdel. Maar die wordt dan duurder, en als we de grond onder de kostprijs verkopen moeten we dat als verlies nemen. Waardoor we nog verder in de problemen komen. Langedijk zit volledig aan de grond en durft het niet op te biechten. Dat is het allerergste.

Ander nieuws

Reacties