Tijd: 5 jaren geleden  Views: 1098

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt, veelal in samenwerking met de VNG, veel energie aan het vernieuwen van de lokale democratie. Het motto hierbij is dikwijls ‘’Van Burgerparticipatie (in de overheid) naar Overheidsparticipatie (in burgerinitiatieven)’’. De Burgerrekenkamer Langedijk stelt vast dat wij weliswaar de vinger op de zere plek leggen en nuttige informatie en adviezen geven, maar dat daar vaak weinig mee gebeurt. Ons streven is dan ook de Burgerrekenkamer een legitieme basis in het democratische bestel te geven zodat de burgers van Langedijk op een volwaardige manier kunnen meepraten als daartoe aanleiding is. Daarvan is momenteel in Langedijk, ondanks het momentum bij de rijksoverheid en de actieve rol van minister Plasterk zelf, helaas geen sprake. Wij betreuren dat zeer omdat Langedijk (alweer) voor belangrijke besluiten staat die van belang voor alle burgers zijn. Zij moeten daarover rechtstreeks kunnen meepraten.  

De Burgerrekenkamer Langedijk is tezamen met een kleine 100 andere initiatieven door Democratic Challenge geselecteerd voor deelname aan de vernieuwing van de lokale democratie en het grote Democratische Veranderingsfeest op Prinsjesdag in Amersfoort. In een gesprek met ambtenaren van het ministerie van BZK zal later deze zomer worden onderzocht hoe BZK de Burgerrekenkamer kan helpen onze doelstelling te realiseren.  

Op 14 april heeft de Burgerrekenkamer Langedijk zowel de raad als het college van B&W uitgenodigd samen een project in te dienen. Daarop is door geen van beide instanties gereageerd. Het vernieuwen en onderhouden van de democratie heeft in Langedijk geen prioriteit, zo stelt de Burgerrekenkamer tot haar spijt vast .   

Ander nieuws

Reacties