Tijd: 5 jaren geleden  Views: 30

Een eerste opmerking van algemene aard
Terwijl wij allen weten dat onze gemeente nagenoeg failliet is rept het bestuur nog steeds met graagte over belangrijke investeringen. Zowel de berichten over de riolering als de milieustraat schoten ons wat dat betreft in het verkeerde keelgat. Het is hier allang niet meer ‘’business as usual’’ en de burgers verwachten van hun bestuur en toezichthouders dat zij zich dat realiseren en daar blijk van geven. Wij verwachten van de gemeente meer ‘’wij zetten de tering naar de nering’’ dan ‘’wij gaan weer eens iets heel revolutionairs doen’’. 

Publiciteit in de regionale pers
In juni verschenen er artikelen in de regionale pers. De kopteksten waren alarmerend. ‘’Bloeden voor het riool in Langedijk’’ en ‘’Loskoppelen hemel - en afvalwater:  oude wijken stuwen tarief fors omhoog’’. Het was ongelukkig dat wethouder Nieuwenhuizen en niet portefeuillehouder Fintelman de pers te woord stond. Hij bleek het dossier slecht te kennen, waardoor de gegeven informatie niet blijkt te kloppen. Het verbaast ons dat er geen rectificatie op is gekomen, want de onrust onder de burgers is groot.    

Ons bericht aan de raad dd. 21 juni
Op grond van de berichten hebben wij de raad een 6-tal vragen gesteld. Het is teleurstellend te constateren dat VVD, CDA, Dorpsbelang, GL en Kleurrijk niet hebben gereageerd. Met GL hebben wij afgelopen week wel een boeiend gesprek over o.a. de riolering gehad. 

Het Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2020
Rapporten van de overheid moeten door leken (de raad, maar ook ‘’gewone’’ burgers) begrepen kunnen worden. Het huidige GRP voldoet daar niet aan. Veel jargon, onleesbare lijstjes en een zeer storende fout in de samenvatting van het rapport. Wij hebben de fout gerapporteerd en hij is door de griffie rechtgezet. Het ware wel netjes geweest als men ons even had vermeld en/of bedankt. 

De berekende heffingen
Het is prima als heffingen voor langere tijd worden berekend. Dat hoeft niet te betekenen dat ze ook voor langere tijd worden vastgesteld. Maar als je dat wel doet dan moet op gezette tijden worden gecontroleerd of de heffing nog wel past. Genoeg, te veel, te weinig? Dat is hier niet gebeurd. De verdenking wordt gesterkt dat het hier om een versnelde aanvulling van de lege potten gaat, niet om financiering van de werkelijke rioleringskosten.  

Wat de Burgerrekenkamer betreft kan de raad het GRP in ongewijzigde staat niet goedkeuren. 

Ander nieuws

Reacties