Tijd: 5 jaren geleden  Views: 32

Het college van Langedijk presenteerde op 6 oktober 2015 de begroting 2016. Hoewel de raad die nog moet goedkeuren spreekt het college al van een ‘’sluitend meerjarenperspectief’’. Wat de raad er van vindt doet bij dit college van VVD, CDA en Dorpsbelang allang niet meer ter zake. In het persbericht van de gemeente zegt het college dat de realisatie van het sluitende meerjarenperspectief ‘’geen vanzelfsprekendheid is; dit gaat inspanningen van onze inwoners vragen’’. Wij hebben daar positief op gereageerd en gezegd dat wij, met onze meer dan 1400 volgers, graag een handje wilden helpen. Op 30 november stuurde de gemeente een afwijzende reactie. Wij vragen ons dan af: waarom dan die tekst in de krant? 

De Burgerrekenkamer Langedijk heeft het college op 8 oktober laten weten dat er onder haar bijna 1450 volgers genoeg vrijwilligers zullen zijn om de gevraagde inspanningen te leveren en heeft gevraagd deze nader te preciseren. Daarbij stelt de Burgerrekenkamer dat het in deze tijd van meer participatie logisch is dat burgers zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor het wel en wee van hun gemeente. Dat stelt de Burgerrekenkamer al sinds haar oprichting eind 2012, maar tot op heden heeft de gemeente daar nooit gebruik van gemaakt. 

Op het Democratic Challenge Festival in Amersfoort presenteerden zich op 5 oktober j.l. tal van burgerinitiatieven, waaronder een flink aantal in de sfeer van ‘’burgerplanning en -controle’’. In plaatsen zoals Breda, Oss, Den Bosch wordt dit vanuit de lokale overheid gepropageerd. Ook onze buurgemeenten Heerhugowaard en Hollands Kroon manifesteerden zich actief en positief met hun vernieuwende initiatieven. In een gesprekje met minister Ronald Plasterk mocht oprichter Bart Muurling van de Burgerrekenkamer vernemen dat juist zijn project sterk in de belangstelling staat in Den Haag en Haarlem. Dat de Burgerrekenkamer Langedijk geen steun en waardering van de gemeente Langedijk krijgt maakt hem niet uit. ‘’Wij doen het niet voor de gemeente maar voor de burgers. Onszelf dus. En de beweging is niet te stoppen. ’’ Hij wacht nu gespannen af welke inspanningen de grote groep van bijna 1450 volgers, veelal inwoners van Langedijk, mag gaan leveren. 

Update per 30 november 2015
Wij ontvingen een brief van de gemeente Langedijk gedateerd 30 november. Daarin zegt de gemeente ''in algemene zin geen gebruik te maken van uw aanbod''. Wel wijst de gemeente er op begin volgend jaar een bijeenkomst te organiseren waarin burgers hun mening over begroting en jaarrekening kunnen geven. Wij zijn daar van harte welkom. Nu maar afwachten dus. 

Update per 27 maart 2016
Van een bijeenkomst hebben wij nooit meer iets gehoord. We hebben dus maar eens gevraag hoe het ermee staat. 

Update per 23 mei 2016
De griffie laat per email weten dat onze suggesties door de raad worden omarmd. Najaar 2016 zullen bewoners uitgenodigd en geïnformeerd over nieuwe regelgeving voor het opstellen van begrotingen. De Burgerrekenkamer laat weten dat dit niet is wat wij vragen. Wij hebben aangeboden voor ondersteuning te zorgen door deskundigen van Democratic Challenge (min. BZK). Een reactie hebben wij nooit mogen ontvangen. 

Update per 25 april 2017 
De griffie laat met het schaamrood op de kaken weten dat de auditcommissie bestaande uit ChristenUnie, VVD, Kleurrijk Langedijk en GroenLinks geoordeeld heeft dat een burgerbegroting een politieke keuze is en dat daar geen geld voor is. Voor dit besluit heeft de gemeenteraad van Langedijk anderhalf jaar de tijd genomen. En een burgerbegroting kost helemaal niets, brengt eerder geld op. Want de burgers willen zelf aan de slag, het draagvlak wordt groter, besparingen liggen voor het oprapen. Dit alles is aan de gemeente(raad) van Langedijk niet besteed; die vinden het wiel liever zelf uit. Jammer dat het steeds vierkant wordt!  


Ander nieuws

Reacties