Tijd: 5 jaren geleden  Views: 31

* Hoewel in 2009 al werd gezegd dat de locatie Voorburggracht 224 per openbare inschrijving zou worden verkocht is uiteindelijk in een onderonsje met Vomar een exploitatieovereenkomst tot stand gekomen. Dit betekent dat Vomar geld krijgt van de gemeente als de zaak afketst. De vraag is waarom Langedijk zo’n wurgcontract tekent.  
* Terwijl de grondprijzen volgens het Kadaster sinds 2012 alweer oplopen waardeert Langedijk dit stukje grond in de jaarrekeningen 2012-2014 € 300.000 (31%) af. De vraag is waarom Langedijk dit doet.  
* Hoewel Deen € 200.000 meer biedt dan Vomar wimpelt Langedijk dat bod af. De vraag is waarom. 
* Omwonenden, leden van het Dorpsplatform, burgers van onze gemeente, worden keer op keer door het college afgepoeierd. Afspraken werden genegeerd, voldongen feiten werden gepresenteerd. De vraag is: wat bezielt deze gemeente? 
* Wij hebben gesproken met de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk, ook zij voelen zich in de steek gelaten. De vraag is: waarom is de gemeente voor deze ondernemers zo’n onbetrouwbare partner? 

Alles wijst er op dat de gemeente zich vanwege het belang van prestigeproject winkelcentrum Broeker Veiling geheel en al heeft overgeleverd aan ondernemer Van den Heerik. Zijn belang is zijn vierkante meters te verhuren, en daar is niets op tegen. Het wordt verdacht als een gemeente danst naar de pijpen van een ondernemer. Wij hebben het hakkelende betoog van wethouder Beers van Forum 2A op 10 maart jl. nog eens teruggeluisterd. Wij stellen ons de vragen zoals hierboven geformuleerd. En daarnaast vragen wij ons steeds weer af: zijn de burgers er voor de overheid of is het toch andersom? 

Wij gaan verder met ons onderzoek naar dit dossier. Wij gaan met diverse partijen spreken. Wij vragen ook iedereen met aanvullende informatie die met ons te delen. 

Ander nieuws

Reacties