Tijd: 5 jaren geleden  Views: 32

Er lijkt aantoonbaar van alles fout gedaan te zijn door de gemeente. Even wat feiten:

 

-       Er lijkt gesjoemeld te zijn met notulen van een vergadering met burgers dd. 30 oktober 2008. Essentiële afspraken zijn naderhand uit de notulen verdwenen. 

-     Afspraken met de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk m.b.t. de openbare verkoop van het terrein zijn, aldus de AOL, niet nagekomen.

-  Bewoners van de Boomgaard dreigen een blinde muur tegenover hun huis te krijgen, waardoor ongetwijfeld waardevermindering van hun woning zal optreden.

-        De gemeente neemt genoegen met een bod van Hoorne BV dat tenminste 200.000 euro onder de marktprijs ligt.

-     Het dorpsplatform Noord- en Zuid-Scharwoude besteedt, gezien de notulen van 2104 en 2015, geen enkele aandacht aan dit op het eerste gezicht belangrijkste pijnpunt van de bewoners van die dorpen. Maar de voorzitter tekent de brief aan de CvdK zelf ook. Waarom is dit niet in het Dorpsplatform, het door de gemeente ingestelde overlegorgaan tussen burgers en gemeente, behandeld? De dorpsplatforms kunnen dus worden opgeheven.

 

De bewoners van Voorburggracht en Boomgaard hebben uiteindelijk en ten einde raad op 18 november de Commissaris van de Koning Johan Remkes aangeschreven. Gezien het dossier hebben de burgers procedureel niet sterk gehandeld, maar de vraag is dan: moeten zij gedupeerd worden omdat ze de regels niet goed kennen? Is besturen een spelletje spelregelkennis van overheid versus burgers? Wij denken van niet. Wij menen dat de overheid er namens en voor de burgers zit. 

 

Middels Wob-verzoeken heeft de Burgerrekenkamer een aantal vragen gesteld. De gemeente schiet onmiddellijk in de afwijs-modus en schrijft ons dat wij feitelijk niet bestaan. Wij zijn niets. Dus geldt slechts ons persoonlijk belang, en dat zal later wel blijken er niet te zijn. Weer een aanval afgewimpeld, zal het college wel verzuchten. Zoals gewoonlijk vergissen zij zich. Zij trappen keer op keer in een wespennest. Anders dan wat het college hoopt zijn de wespen niet dood en ze gaan niet slapen. Zij vliegen in steeds grotere zwermen achter het college aan en doen wat wespen doen: steken. Au!


Update 20 december 2015

Inmiddels hebben wij n.a.v. onze Wob-verzoeken een aantal documenten ontvangen. Daarin is alles waar wij interesse zouden kunnen hebben weggelaten of zwart gemaakt. Voor de rest kregen wij wat situatieschetsjes. Voor deze informatie vraagt de gemeente geld. Hoeveel wachten wij af. Misschien duurt het opstellen van een rekeningetje ook wel weer 8 weken. 


Inmiddels ook heeft de raad op 15 december het bestemmingsplan Voorburggracht 224 aangenomen. Daar bleek dat de raad, en dus de burgers, een belangrijk provinciaal advies uit 2014 is onthouden. Volgens wethouder Jan Piet Beers (Dorpsbelang) was dit document niet nodig voor de besluitvorming. Het college besluit dus waar de raad over kan beschikken. De coalitie, bij monde van Aad Duijs en Hans de Graaf, vond dit zonder argumenten te noemen helemaal prima. Of je nou in Den Haag zit mee te schrijven aan communiqués van een ministerie, of in een gemeente het college laat bepalen wat de raad wel of niet krijgt, het zal de VVD worst zijn. Deze democraten treden de wet, de afspraken en het dualisme met voeten.  

Ander nieuws

Reacties