Tijd: 4 jaren geleden  Views: 37

Laat het CDA het fatsoen in Langedijk om zeep helpen?   

CDA-wethouder Fintelman, o.a. portefeuillehouder Jeugd(zorg) & Jongeren en Subsidiebeleid laat in één van de meest gevoelige dossiers verstek gaan. Een finale bespreking over buitenschoolse opvang op 10 februari jl. met partijen Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Stichting Voorschool Langedijk (SVL) werd geleid door wethouder Nieuwenhuizen. Die schoffeerde de vertegenwoordigers van SVL en sommeerde de voorzitter Aad Eversdijk het gemeentehuis te verlaten vanwege het door hem gebezigde woord ‘’belachelijk’’.

In een prima artikel artikel van Sophie Jurriaans in het Noordhollands Dagblad van 12 maart doet de krant verslag van dit gesprek. Net als het bestuur van Westflinge, het bestuur van Atelier 6, de bestuurders van sportverenigingen, het bestuur van musicalvereniging Caecilia, bewoners van de Boomgaard, leden en bestuur van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk zijn ook bestuur en directie van SVL murw gebeukt door de gemeente en vroegen op 14 maart 2016 het faillissement van SVL aan. Daardoor krijgen 30 personeelsleden ontslag en komen 280 peuters per direct zonder opvang te zitten. Ouders zijn boos en radeloos.

In 2013 schreef toenmalig raadslid Bert Fintelman in een CDA-Nieuwsbrief een pittige aanklacht aan het adres van zijn voorganger Frits Westerkamp. Geschreven door (toen nog) raadslid Bert Fintelman. Hij verwijt hierin zijn voorganger Frits Westerkamp de zaak op z’n beloop te hebben gelaten. Vandaag kunnen wij voor ‘’Westerkamp’’ ook  ‘’Fintelman’’ invullen. Het dossier van de buitenschoolse opvang speelt al jaren. Er is al jaren geprobeerd twee belangrijke partijen (SVL en SKL) onder één noemer te brengen. Daarover wordt zelfs nog in een bericht van het college aan de raad van 11 februari 2016 geschreven. Er is een selectieprocedure opgetuigd i.s.m. ICS adviseurs waarvoor SLK en SLV beide een businessplan moesten opstellen en de kosten betalen. Er zou één van de twee worden geselecteerd. Maar in het artikel bij het grote artikel in de krant zegt Fintelman ‘’laten we af van het idee dat er maar één partij de opvang van 0-12 jarigen mag organiseren’’.  Dat kan niet kloppen. Wij hebben Fintelman om commentaar gevraagd maar niet gekregen.    

Het is een raadsel waarom het CDA de VVD toestaat alles wat met geld te maken heeft te kapen. Want daardoor is de frisse wind die de nieuwe coalitie met zich meenam omgeslagen in een ijskoude storm die het Langedijker middenveld lam legt. Politiek gaat nog alleen op de macht en de horkerigheid heeft zijn  intrede gedaan. Een CDA die dit goedkeurt en ongestoord in de coalitie blijft zitten mag wat ons betreft verder als DA. Daarom hebben wij het CDA in december opgeroepen uit de coalitie te stappen. Wij herhalen vandaag ons advies. 

 

Ander nieuws

Reacties