Tijd: 4 jaren geleden  Views: 33

Nieuwsbrief 25 van 11 juli 2014: Mogen wij dit incompetentie noemen?

Na meer dan een jaar politieke touwtrekkerij over de subsidies en accommodaties heeft B&W duidelijkheid gegeven over de nieuwe subsidieplafonds voor 2015. Het gaat hier uitsluitend om de gemeentelijke (niet-wettelijke) subsidies, zoals voor sport, de bibliotheek, ouderen- en jongerenwerk etc. Vergeleken met de oorspronkelijke prognose voor 2015 moet er € 2,1 miljoen af. Dat is 43%. Hoe de pijn verdeeld wordt is nog lang niet besloten. Na het zomerreces gaat de politiek hier eens lekker voor zitten. School- en sportseizoenen beginnen in september. Verenigingen kunnen op geen enkele wijze inschatten hoeveel contributie zij moeten vragen. De bieb moet ongeveer halveren. En het meest bizarre aan dit hele verhaal: de gemeente schiet zichzelf keihard in de voet want het merendeel van de subsidies vloeit terug in de kas als huur voor de beschikbaar gestelde (en soms verplichte) accommodatie. Straks hebben wij leegstaande accommodaties in overvloed en concludeert B&W tevreden dat de bezuinigingsoperatie is geslaagd.

 

Is dit nog fatsoenlijk te noemen?

Het vorige college, met GroenLinks (portefeuillehouder subsidies), HvL/D66, PvdA, Dorpsbelang en gedoogpartij Kleurrijk wist niet verder te komen dan alle subsidies eind 2013 op te zeggen. Waarop met name het CDA het opnam voor de Peuterspeelzalen. Nu is het CDA portefeuillehouder subsidies in het nieuwe college (Dorpsbelang, VVD, CDA) en verdedigt de plannen waar zij vorig jaar tegen was. Dat hoeft helemaal niet; een nieuwe coalitie kan terugkomen op gemaakte afspraken, opnieuw stemmen en het beleid wijzigen. Dat de coalitie dat niet doet kan maar één reden hebben: zij moeten wel want het geld is op. Verbrast in megalomane projecten als Breekland, de Binding en Westerdel. Als het kleedje onder de begroting wordt weggetrokken zakken we door de bodem. De provinciale toezichthouder hijgt de gemeente in de nek en verplicht Langedijk te korten op subsidies. Zo niet dan wordt Langedijk artikel 12 en gaat de OZB omhoog met 50%. Dus de keuze is: ruim 2 miljoen minder subsidies voor onze ‘’goede doelen’’ of ruim 2 miljoen extra OZB op te hoesten door de burgers. Niemand durft dat te zeggen, niemand durft het aan. Nee, dat kan je niet fatsoenlijk meer noemen.

 

De waarheid omtrent de Langedijker subsidies

In de kadernota 2013-2017 van 23 mei 2013 heeft B&W aangekondigd dat de subsidieplafonds met ingang van 2015 drastisch omlaag moesten. Deze kadernota is in het najaar aangenomen en de begroting 2014, gebaseerd op de kadernota, is op 12 november 2013 aangenomen. Meer dan een jaar lang is er over subsidies gepraat en geschreven, maar de gemeente is niet in staat gebleken op papier te zetten waaraan subsidieaanvragers per 1 januari 2015 dienen te voldoen en een lijstje op te stellen van echte subsidies en huursubsidies. De Burgerrekenkamer Langedijk besteedde er de nieuwsbrieven 17, 18 en 19 aan. Wij hebben vragen gesteld, bijv. waarom een voetballer door ons allen met € 125 per jaar wordt gesteund en een tennisser met nog geen tientje? Waarom wel subsidie voor de beddenrace maar niets voor Voedselhulp? We subsidiëren sport maar BMX-club De Kley-Drivers krijgt helemaal niets. Waarom niet? Waarom de één wel en de ander niet? Waarom lopen subsidies en huurvergoedingen door elkaar, zodat niemand zicht heeft op de geldstromen? Welke tegenprestaties vragen we als samenleving? Kortom: wat is het beleid? Wij hebben een e-motie ingediend met tal van zinnige voorstellen. De politiek had ons kunnen vragen één en ander verder uit te werken. Wij hebben niets gehoord. Er is niets gebeurd. Nu zijn de nieuwe plafonds getekend, maar de steunmuren zijn vergeten. Het subsidie-bouwwerk stort in elkaar voordat het is verschenen. De wethouder zegt ‘’constructief met de bibliotheek te willen overleggen’’. Waarover? Over het plakken van pleisters? Beste wethouder Fintelman, een slagaderlijke bloeding stelp je niet met een Hansaplastje! Besparen vereist visie, en op basis van die visie wordt beleid ontwikkeld. Maar de visie ontbreekt en het beleid dus ook. Er is nog geen zinnig woord over gewisseld. Dus moeten er ad-hoc pleistertjes worden geplakt. En dus komen we niet verder dan het hanteren van de kaasschaaf totdat de beoogde besparing is bereikt. Hoewel, bij € 2,1 miljoen spreek je eerder van een hakbijl.  

 

Wel snijden in subsidies maar niet in eigen vlees?

Het is reuze makkelijk belastingen te verhogen of het subsidie- en dienstenniveau te verlagen als je geld nodig hebt. Dan blijven ongezellige besparingen op het ambtelijk apparaat tenminste buiten de discussie. VVD en CDA maakten in hun verkiezingsprogramma’s gewag van besparingen op de organisatie. Wij horen er weinig meer over. De takendiscussie (welke taken neemt de gemeente op zich en welke niet?) moet al jaren nog steeds gevoerd worden. Maar ze zijn wel essentieel voor de begroting 2015. Gelukkig weten we het voor de subsidies al wel. 40% er af. Zonder beleid, zonder visie. Er doemt een onthutsend beeld voor ons op, een beeld van misschien goede bedoelingen maar gebaseerd op gemakzucht, incompetentie en gebrek aan tijd. En dat terwijl het zo simpel is en de Burgerrekenkamer het al zo vaak heeft voorgerekend en uitgelegd. Zie hieronder een samenvatting van de gemeentelijke begroting 2014 paragraaf subsidies.   

De gemeenschappelijke regelingen vallen buiten de discussie. Het gaat om de € 4,3 miljoen die in 2014 aan lokale instellingen wordt gegeven. Daarvan is volgens ingewijden € 1,8 miljoen te benoemen als ‘’huursubsidie’’. Huursubsidie omdat de bieb, Sport Service Langedijk, Atelier 6 en vele andere verenigingen en stichtingen in veel te dure gemeentelijke gebouwen zijn gelokt of gedwongen. Die € 1,8 miljoen vloeit rechtstreeks terug in de gemeentekas. Je kunt hierop dus niet bezuinigen want dan schiet je in eigen voet. Moet die € 2,1 miljoen dan af van het resterende niet-wettelijke gedeelte à € 2,5 miljoen? Dan blijft daar niets van over en zijn er dus geen huurders meer. Oeps, weer in eigen voet. Nu die andere gelukkig. En zo strompelt Langedijk weer verder, op weg naar... tsja, weten we dat eigenlijk wel?   

 

De stand per eind maart 2016

Inmiddels heeft Museum Westflinge de deuren definitief gesloten. Het gebouw, het oude gemeentehuis van Sint Pancras, wordt verkocht; volgens geruchten heeft de kerk interesse. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen gaat hier 's zondags ter kerke. Stichting Voorschool Langedijk is failliet. Atelier 6 is uit de Binding vertrokken naar Heerhugowaard. Het Regthuijs in Oudkarspel is voor een symbolische prijs verkocht aan de Stichting Langedijker Verleden, precies zoals voorzitter Hans de Graaf het zich wenste. LSVV praat alleen via de advocaat met de gemeente.   

Ander nieuws

Reacties