Tijd: 4 jaren geleden  Views: 44

In de Forumvergadering van 28 juni jl. ontnam voorzitter Madelon Swager GroenLinks raadslid Klaas Zwart het woord omdat hij de financiële onderbouwing van plannen met cultureel en educatief centrum De Binding ‘’gegoochel met cijfers’’ noemde. De Burgerrekenkamer heeft geen enkel bezwaar tegen de woordkeuze van Klaas Zwart. 

Goochelen is de kunst van het schijnbaar onmogelijke. Nederland is daar door de jaren heen zeer succesvol in. Fred Kaps, Hans Kazan, Richard Ross zijn bekende namen. In Langedijk mogen wij wethouder Jasper Nieuwenhuizen tot één van de beteren rekenen. Bij de presentatie van de jaarcijfers 2015 maakte de Burgerrekenkamer kritische kanttekeningen. De cijfers die de  gemeente Langedijk die naar buiten bracht gaven geen transparant inzicht hoe die tot stand zijn gekomen. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 3,567 miljoen. Maar of dit resultaat echt zo is wordt in de jaarrekening zelf al in twijfel getrokken. Op pagina 106 staat dat er door de gevolgde handelwijze formeel circa  € 3,6 mln. te weinig weerstandscapaciteit is voor het grondbeleid. Als dit recht wordt getrokken, dan zou het resultaat nihil bedragen. Dat mogen we dus rustig gegoochel noemen. Klaas Zwart had groot gelijk. Waarmee niet gezegd is dat Langedijk de regels overtreedt. De verantwoordingsregels van de overheid, vastgelegd in het BBV, zitten wonderbaarlijk in elkaar!

 


De Binding wordt nieuw leven ingeblazen
Nadat de gemeente trouwe huurders als Atelier 6 uit De Binding en zelfs Langedijk uit heeft gewerkt is men tot de overtuiging gekomen dat zo’n gebouw er staat om gebruikt te worden. Beter laat dan nooit, en met die instelling lezen wij de voorstellen van B&W. Met bestaande en potentiële huurders Jan Arentz, bieb, GGD, De Wering, SSL zijn plannen bedacht en besproken. Zij zijn enthousiast. Verder wordt overwogen burgerdiensten van het gemeentehuis over te hevelen naar De Binding. Dat is vooruitzien want met de onafwendbare fusie met Heerhugowaard in zicht kan je niet vroeg genoeg beginnen met het ontruimen van het gemeentehuis. Des te eerder kan een projectontwikkelaar zich erover ontfermen. Hopelijk gaat de raad nu niet zeuren over een gaatje in de dekking van € 11.000. Dat goochelt wethouder Nieuwenhuizen nog wel dicht. 

CdK Remkes doet ferme uitspraken
In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 9 juli een groot interview met Johan Remkes. Hij laat duidelijk blijken dat berichten uit de samenleving hem wel degelijk bereiken. Zijn uitspraak over Sint Pancras (‘’aparte rol’’) zal veel burgers aldaar moed geven. Hier had trouwens ook Koedijk genoemd moeten worden. De schoten voor de boeg richting Alkmaar zijn niet mis te verstaan (‘’Groot-Alkmaar zit er voorlopig dus niet in’’) en eigenlijk ongebruikelijk helder. Daar waar lokaal en nationaal met veel meel in de mond wordt gesproken heeft Remkes (VVD) zich ontwikkeld tot een bestuurder die tijdig en helder aangeeft in welke richting men moet sturen als men de provincie mee wil krijgen. Dat dat zou het armlastige Langedijk onder alle omstandigheden moeten nastreven. Wij blijven de provincie in ieder geval voeden met onze berichten, waaronder dit.     
 

Ander nieuws

Reacties