Tijd: 4 jaren geleden  Views: 35

De Federatie Bedrijvenvereniging Alkmaar e.o. mengt zich in de discussie rond de op handen zijnde opdeling van Langedijk. Zij pleiten voor burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar als waarnemer voor beide vacatures in Heerhugowaard en Langedijk. Op de polls van de Burgerrekenkamer Langedijk is inmiddels vele honderden malen gereageerd. 

Het fusieproces ligt helemaal stil. Op 25 oktober j.l. nam de raad een amendement aan dat het college opdracht gaf wat zaken te onderzoeken. Vragen als ‘’wie zijn de beste partners’’ en ‘’wat gebeurt er als we niets doen’’. En ‘’wanneer we de burgers wat vragen zien we later wel’’. Alleen GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen deze erbarmelijke vorm van tijdrekken. Want op 30 januari 2012 sprak het presidium al over regionale samenwerking. Men bepleitte een strak tijdpad, en er kwam een werkgroep met de raadsnestors Boonstra, De Graaf en Zwart. Die stelde als taakopdracht op: ‘’Welke vormen van samenwerking met omliggende gemeenten zijn er (mogelijk), wat kan Langedijk zelfstandig doen en wat niet en áls er voor verdergaande samenwerking wordt gekozen: welke kaders worden daarbij gehanteerd en met welke randvoorwaarden (wat is de meerwaarde voor de inwoners van Langedijk bijvoorbeeld, wat mag het kosten, e.d.)’’. In bijna 5 jaar tijd zijn we nog geen streep verder. In de tussentijd mochten wel 3 gerenommeerde adviesbureaus, t.w. Public Partners, Seinstra van der Laar en Livingstone, hun bestede tijd tegen een fijn uurtarief factureren. 

Het is dus heel goed dat bedrijven en burgers zich met de zaak beginnen te bemoeien. Want keer op keer bewijst deze gemeente geen enkel recht van bestaan te hebben. Daar zijn de honderden respondenten op onze polls het roerend over eens. Als bijlage tref je de tussenstanden op de 6 keuzes die wij je voorlegden. De huidige polls blijven tot 27 november op de site staan. Je kunt ze dus nog steeds invullen. Daarna volgt er een nieuwe serie, ondermeer met de stelling dat Sint Pancras en Koedijk zich specifiek moeten kunnen uitspreken over aansluiten  bij Alkmaar. En evenzeer zou Oudkarspel zich moeten kunnen uitspreken over aansluiten bij Schagen. Voor een raad die zegt ‘’alles voor de burger te doen’’ lijkt ons dit een geval appeltje-eitje. Let maar op!

Ondertussen willen wij alle sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage. Wij mochten 3 x € 5, 10 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 50 bijschrijven. Daar kunnen nog 3 advertenties van worden geplaatst. De actuele stand bij de diverse polls geeft interessante details te zien. 80% van de respondenten vindt bestuurlijke fusie de beste oplossing voor Langedijk. Liefst met Heerhugowaard (58%) en, opvallend, de suggestie van de ondernemers (Alkmaar en Heerhugowaard) scoort 20%. Voor behoud van zelfstandigheid heeft slechts 20% iets over, in de vorm van hogere lasten of van snijden in (toch al gedecimeerde) voorzieningen. Maar als het op besparen aankomt dan kiest ruim 60% voor besparingen op ‘’het gemeentehuis’’. Dat zegt genoeg over de stemming in Langedijk. Die is onveranderd zuur, en daar heeft het collectief van raad met college en apparaat dan ook al jaren hard aan gewerkt. Wij krijgen er met regelmaat de schuld van. Het verhaal van de splinter en de balk.   

Ander nieuws

Reacties