Tijd: 4 jaren geleden  Views: 35

Aldus de 85-jarige Jan Terlouw in DWDD op 30 november. De zaal was doodstil. Een klaterend applaus na afloop was zijn deel. Zijn toespraak is nu al door velen tot het mooiste van dit jaar benoemd, misschien wel het mooiste van het decennium. Maar zijn uitspraak is niet revolutionair of vernieuwend. 

Het is, met alle respect, een open deur. Natuurlijk is de politiek er om de burgers te dienen. Waar zou de politiek anders voor zijn? Maar toch wordt dat niet overal zo ervaren. Zeker in Langedijk niet. Sinds burgemeester Cornelisse de vrijheid nam een door ons georganiseerd gesprek over een in mei afgesproken onderwerp uitsluitend te misbruiken om de Burgerrekenkamer en ons persoonlijk op intimiderende en schofferende wijze de ambtelijke deur te wijzen hebben wij maar eens een paar klachten gedeponeerd. Die moeten volgens de klachtenverordening op de gemeentesite volgens een bepaalde procedure en binnen een bepaalde tijd worden afgewikkeld. 

Het college maakt zelf wel uit of het een klacht toelaat of niet

Maar terwijl de klachtenprocedure duidelijk omschreven is en ook aan wettelijke vereisten dient te voldoen houdt de gemeente Langedijk zich stil. Doodstil. Geen woord, geen brief. Geen klachtencommissie. Wij dienden bij voorbeeld een klacht in over een vertrouwelijke brief die aan ons geadresseerd was maar niet voor ons bestemd. De brief dateert van 2 september, wij dienden op 17 oktober een klacht is. Op 17 november werden wij gebeld door de locoburgemeester. Hij was het met onze klacht eens. Hij zou een bevestiging sturen met een correcte weergave van het gesprek, daarna zouden wij de klacht als afgehandeld verklaren. Gelukkig hebben wij de geluidsopname nog. En een klacht over de bespreking van de jaarrekening 2015 hebben wij onlangs bij de Nationale Ombudsman gedeponeerd. Die loopt al sinds juli 2016 en de gemeente heeft hierin naar onze mening op alle fronten gefaald. 

Op donderdag 15 december belden wij maar eens met de vraag hoe het met de afhandeling van onze klachten gesteld was.  Uit het antwoord van de ambtenaar moeten wij opmaken dat het college heeft besloten onze klachten niet als klacht te beschouwen en dus niet te behandelen. Hierover hebben wij de fractievoorzitters van onze raad een email gestuurd. Wij hopen hierover op korte termijn te kunnen spreken want de gemeente doet de democratie en de wet ernstig geweld aan. 

Voor veel burgers is dit allang geen nieuws meer. De raad studeert al 4 jaar op de toekomst van Langedijk en geeft daar veel geld aan uit. De Burgerrekenkamer doet onbezoldigd onderzoek naar wat burgers denken en willen. 90% van de Langedijkers vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van burgers. 80% van de burgers wil dat Langedijk fuseert. 60% wil fuseren met Heerhugowaard. Het is wel duidelijk. En voor wie de enquête nog niet heeft ingevuld: doe het alsnog en ga hierheen. 

Ander nieuws

Reacties