Tijd: 4 jaren geleden  Views: 39

Op 24 januari, 1 en eind maart gaat de gemeenteraad van Langedijk in geheime vergaderingen praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Het besluit op 18 april is dan een hamerstukje. Zou ziet de coalitie het graag. Volgens de Burgerrekenkamer Langedijk maakt de gemeente hiermee pijnlijk duidelijk dat de gemeente Langedijk in het geheel geen toekomst heeft. De mening van de inwoners doet niet ter zake. De inwoners zijn hier al lang van overtuigd, gezien de uitkomsten van een drietal enquêtes die de Burgerrekenkamer eind 2016 hield.  


Uit de eerste enquête bleek dat de Langedijkers geen vertrouwen heeft in het democratisch gehalte van de gemeente. Een kleine 10% is het eens met de stelling dat Langedijk investeert in open overleg met de inwoners. Eveneens 10% meent dat Langedijk inspraak en gedeelde zeggenschap van burgers organiseert. Slechts 3% meent dat Langedijk structureel aan democratische vernieuwing werkt. Het burgerpanel van de gemeente, met 1174 ingeschreven belangstellenden, wordt sinds mei 2014 niet meer gebruikt. De Burgerrekenkamer biedt nu alle partijen aan eigen vragen aan de burgers voor te leggen via www.deburgerrekenkamer.nl 

In de tweede enquête konden de burgers zich uitspreken over een volledige (bestuurlijke) fusie. 80% heeft geen cent extra over voor behoud van de zelfstandigheid van Langedijk en wenst ook niet dat er gesneden wordt in voorzieningen. Maar als er dan toch gesneden moet worden dan zegt 64% ‘’in het gemeentehuis’’. 

In de derde enquête kregen de inwoners van Sint Pancras, Koedijk en Oudkarspel de kans zich uit te spreken. 86% van de respondenten vindt dat deze kernen een eigen keuze moeten kunnen maken. Van Koedijk en Sint Pancras wil 80% zich aansluiten bij Alkmaar. In Oudkarspel wil 77% mee met de rest van Langedijk naar Heerhugowaard, de overige 23% wil aansluiten bij Schagen. De respondenten waren  verdeeld over het nut van een megafusie met Alkmaar én Heerhugowaard: 47% voor, 53% tegen.   

Ander nieuws

Reacties