Tijd: 3 jaren geleden  Views: 34

In een klein optrekje van het Langedijker gemeentehuis werd de tweede avond over de bestuurlij-
ke toekomst van Langedijk gehouden. In de openbare bijeenkomst presenteerde bureau Beren-
schot een voorlopig nog vertrouwelijk rapport met hun bevindingen tot dusverre. Maar allereerst 
was er opwinding over de enquête over de toekomst van Langedijk. Ook raadsleden zijn dan soms 
net mensen en winden zich op over onvindbaarheid van de site en de ridicule wachtwoorden, met 
soms tot 20 tekens toe. 

Het was een schoolvoorbeeld van het ouderwetse adagium dat je ‘’het beter in één keer goed kunt 
doen’’. Nu blameert de gemeente zich weer in de openbaarheid, was het gemeentehuis dagen slecht 
bereikbaar, moet er worden overgewerkt om de boel te repareren en zullen de uitkomsten straks 
weer ter discussie staan omdat veel burgers hebben afgehaakt. B&W gaat nu allereerst in vergade-
ring en komt daarna met een oplossing voor de problemen. Het kalf en de put etc. 

De gemeente heeft Berenschot een ruime opdracht verstrekt, veel vragen gesteld, veel onderwerpen 
aangedragen. Alles om het besluit over de bestuurlijke toekomst zo goed mogelijk te onderbouwen. 
Berenschot liet gisteravond zien degelijk werk af te leveren en veel kennis en kunde in huis te heb-
ben. Er waren van raadszijde veel vragen over de benchmarks: hoe doen wij het t.o.v. de anderen. 
Maar dat doet niet of nauwelijks ter zake. Als wij het straks beter blijken te doen dan Castricum, 
Horst of Middelstum, dat maakt niets uit. Daar gaan we niet mee samenwerken of fuseren. Het gaat 
alleen om onze relatieve positie t.o.v. Heerhugowaard of, in een veel later stadium, Alkmaar.  

Grote besluiten worden nooit op basis van duizenden details genomen, en indien toch dan gaat het 
meestal fout. De grote lijn is dat er maar één reële partner is en dat is Heerhugowaard. En dat Lan-
gedijk per inwoner ruim 2x zoveel verlies heeft geleden op grondposities als gemiddeld NL en dat 
Langedijk t.o.v. van Heerhugowaard per inwoner € 500 Eigen Vermogen minder heeft. Dat is € 13,5 
totaal. Voorts heeft Langedijk € 5 miljoen rioolkosten op Breekland en Westerdel ten laste van de 
burgers gebracht, dat moet worden hersteld en tenslotte heeft Langedijk een paar flinke lijken in 
huis. Die liggen niet meer in een daartoe bestemde kast maar opgebaard in de woonkamer. De Bin-
ding, begraafplaats Oostervaart, het straks leeg staande gemeentehuis. Onze schatting is dat Lange-
dijk € 20 à 25 miljoen als bruidsschat zal moeten meekrijgen van de provincie om uiteindelijk met de 
buurman in het huwelijksbootje te mogen stappen. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal met muur-
bloempjes. Met een pruillipje langs de kant zitten en iedere kandidaat-partner met bovenmatig kriti-
sche blik wegen en toetsen heeft geen zin.     

Ander nieuws

Reacties