Tijd: 3 jaren geleden  Views: 43

Onderdeel van het Berenschot rapport ‘’Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk’’ was de inmiddels veel besproken bewonersenquête. Van de veelal onduidelijke en sturende vragen heeft Berenschot een overzichtelijk rapport gemaakt. Naar aanleiding van deze enquête heeft de Burgerrekenkamer een eigen enquête gehouden. De resultaten sturen wij als bijlage bij Nieuwsbrief 65 mee. 

Hoe betrouwbaar is onze enquête?
In totaal is onze enquête 142 maal ingevuld. Dat houdt in een foutenmarge van 8,17% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Zie bijgaande berekening van de Steekproefcalculator (ook in pdf bijgaand, maar dan kan je het zelf ook eens proberen). Bij de antwoorden die in onze enquête zijn gegeven is dat niet van groot belang. Bij een uitslag van 80% voor ‘’heel slecht tot neutraal’’ ligt de werkelijke uitslag tussen 72% en 88%. Dat is en blijft overtuigend.   

De meest opvallende resultaten uit onze enquête
* Qua woonplaats (vraag 1: waar woont u?) komt onze enquête sterk overeen met die van de gemeente. Zuid-Scharwoude is bij ons wat sterker vertegenwoordigd (35,9% vs. 26%) , logisch want hier is het allemaal begonnen, Sint Pancras is wat ondervertegenwoordigd (15,5% vs. 23%). 
* Bijna de helft van onze respondenten (45%) heeft de gemeentelijke enquête niet kunnen bereiken en/of invullen maar wilde dit wel. 
* 83% van de respondenten vindt de kwaliteit van de gemeente-enquête heel slecht tot neutraal. 
* 80,5% van onze respondenten heeft van ‘’geheel geen vertrouwen’’ in de gemeente Langedijk tot ‘’neutraal’’. 

De meest opvallende resultaten uit de Berenschot-enquête 
* Vooropgesteld: de vragen in de Berenschot-enquête zijn heel andere dan die wij stelden. Wat ons opvalt is het zeer hoge aantal antwoorden ‘’neutraal’’ oftewel 5 op de schaal van 0-10. Bij ons is dat overal tussen 5 en 8%. Bij Berenschot is dat van 17 tot 74%. Dat geeft een hoge mate van gebrek aan duidelijkheid in de enquête en/of betrokkenheid van de respondent aan. 
* De vraag 8B gaat over de sociale aspecten van Langedijk. Op één onderdeel na kwamen de antwoorden ‘’tamelijk tevreden’’ en ‘’zeer tevreden’’ samen niet boven de 10%. 
* Vraag 9B gaat over de kwaliteit van ons bestuur, t.w. raad, B&W en ambtenaren. Slechts 11,1% van de respondenten antwoordt met ‘’tamelijk tevreden’’ en ‘’zeer tevreden’’. Niet meer dan 6% is van mening dat ‘’het huishoudboekje op orde is’’. 
* De vragen 10, 12 en 14 geven de gemeente een dikke onvoldoende voor burgerparticipatie. Hooguit 30% geeft de gemeente een cijfer van 6 tot 10. 
* De vragen 11 en 13 vragen naar een wenselijke situatie. Als daarop positief wordt gereageerd dan geeft dat aan dat de wens leeft. Je kunt niet stellen dat de gemeente hier positief scoort.        

Samenvattend
Daar waar onze vragen parallel lopen zijn de uitslagen redelijk vergelijkbaar. Daar waar onze focus op ligt, financiën en burgerparticipatie, scoort Langedijk dramatisch slecht. Je kunt als gemeentebestuur niet aan je pluche blijven plakken als bijna 90% jou niet zit zitten. Ons dringende advies is dus: 
Kies voor een bestuurlijke fusie!!

Ander nieuws

Reacties