Tijd: 3 jaren geleden  Views: 32

Geen geld voor wegen maar wel miljoenen voor een ambtelijke fusie. Terwijl het Rijk voor een bestuurlijke fusie € 6,74 miljoen beschikbaar heeft. De vraag is: welk belang dienen college en raad van Langedijk?  

In een artikel in het NHD op 14 juni stelt wethouder Nieuwenhuizen (VVD) dat Langedijk geen geld heeft voor het verhogen van de kwaliteit van de wegen. Maar de benodigde miljoenen voor de voorgenomen ambtelijke fusie kunnen we wel uit de algemene middelen halen, aldus de wethouder. De raad van Langedijk koos onlangs voor een ambtelijke fusie, ondanks rapporten en enquêtes die aandringen op een bestuurlijke fusie. Die bovendien een fikse financiële bijdrage van het Rijk garandeert. De vraag is of het bestuur van Langedijk (raad + college) hier het belang van de inwoners dient of slechts een eigen belang.  

Seinstra en Van der Laar noemt een bestuurlijke fusie in 2015 ‘’noodzakelijk’’. In een raadsvoorstel van 25 oktober 2016 stellen college èn raad gezamenlijk dat ‘’een bestuurlijke fusie een oplossing biedt voor de problemen van de gemeente Langedijk’’ en dat ‘’de strategische positie, de kwaliteit van het strategisch handelen, de ontwikkelmogelijkheden op het gebied van economie en werkgelegenheid, de positie en invloed in de regio en de financiële slagkracht van de gemeente, worden door alleen een ambtelijke fusie niet echt beter’’. Berenschot stelt in 2017 ‘’ De conclusie is dat op het gebied van zowel bestuurskracht als financiën verbeteringen nodig zijn om dit te bewerkstelligen. In de navolgende vier toekomstscenario’s nemen we dan ook telkens de vraag mee of en hoe binnen dit scenario de tekortkomingen in bestuurskracht en financiën kunnen worden opgevangen en ontwikkeld’’. Onze eigen enquêtes stelden vast dat de inwoners van Langedijk met grote meerderheid een bestuurlijke fusie wensen omdat er geen vertrouwen in het bestuur is. Maar in het afsluitende raadsdebat dat helemaal geen debat werd besloot de raad tot een ambtelijke fusie. Geheel in de lijn van een onlangs afgezwaaid raadslid die namens de coalitie vaak mocht laten weten ‘’geen behoefte te hebben aan verdere discussie want ons besluit staat toch al vast’’. 

Gemeenten die herindelen (=bestuurlijk fuseren) ontvangen een vergoeding uit het gemeentefonds om de kosten van de fusie te dekken. Voor de bepaling van deze vergoeding bestaat een formule waarin aantallen inwoners en het aantal deelnemende gemeenten een rol spelen. Volgens deze formule ontvangt de nieuwe gemeente Land van Cuijk (provincie Noord-Brabant, 87.900 inwoners, 4 deelnemers) een bedrag van € 27.203.411 en de gemeente Waadhoeke (provincie Friesland, 47.000 inwoners, 3 deelnemers) een bedrag van € 11.500.000. Volgens deze formule zou de nieuwe gemeente ‘’Langewaard’’ een bedrag van € 6.735.947 kunnen verwachten. Maar de raad van Langedijk kiest voor een bijdrage van € 0,00, een greep in de pot algemene middelen en dus opnieuw verslechtering van de financiële positie, voor achterstallig onderhoud van onze wegen en een pas op de plaats in het algemeen. Zij kiezen daarmee voor behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente, voor behoud van ons bestuur van college en raad, voor behoud van hun zeteltje. Wie geneigd is te denken ‘’Kannie waar zijn’’ heeft in principe gelijk maar het is wel waar. Deze gemeente, deze coalitie heeft geen boodschap aan het belang van de burgers. Gelukkig heeft CdK Johan Remkes een duidelijke boodschap afgegeven en met Jan Hoekema een kanjer van een waarnemend burgemeester aangesteld. Samen met die andere kanjer, Bert Blase in Heerhugowaard, zal die er wel uit komen. Wij gaan gauw eens kennis maken.   

Ander nieuws

Reacties