Tijd: 3 jaren geleden  Views: 62

Of om het anders te zeggen: een ambtelijke fusie is het sparen van de kool èn de geit. Er zijn inmiddels legio artikelen verschenen die overheden waarschuwen niet zomaar een ambtelijke fusie aan te gaan. Daar kwam gisteren een mooi interview in het Noordhollands Dagblad bij. Burgemeester Joyce van Beek van de gemeente Beemster spreekt zonder meel in de mond over de ambtelijke fusie met buurgemeente Purmerend. ‘’Waar we efficiency zouden moeten halen , brengt het dienen van twee besturen juist extra werkdruk met zich mee’’. 

Een beetje weldenkend mens met ervaring in de echte wereld kan zich toch niet voorstellen dat een backoffice twee hoofdkantoren kan dienen zonder dat de twee besturen een gezamenlijke focus hebben. Die is er per definitie niet. ‘’’Haarlem’’ pleegt te zeggen dat Langedijk altijd weer opnieuw het wiel wil uitvinden. ‘’Jammer dat het steeds vierkant wordt’’. Wij kennen de gemeente Langedijk als één van regenteske boeren.  Dat is met de komst van onze nieuwe burgemeester, hoe welkom ook, niet zomaar opgelost. Cultuur zit in de muren en blijft jaren hangen. Maar er is meer dat pleit tegen een ambtelijke fusie.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Sinds de oprichting in 1994 is COELO verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In recent verschenen onderzoeken stelt COELO kort samengevat:

* Samenwerking tussen gemeenten leidt gemiddeld niet tot lagere uitgaven. 
* Bij zowel kleine als grote gemeenten nemen de uitgaven door samenwerking eerder toe dan af. 
* Samen belasting innen is wel goedkoper, maar leidt niet tot totaal lagere gemeentelijke uitgaven.

De ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Bergen) loopt op z’n tenen, zo lazen wij onlangs. ‘’Een aantal teams kraken’’. Daar komt bij dat deze 4 gemeenten nu een levensgroot BTW-probleem boven het hoofd hangt. Gemeenten die ambtelijk fuseren moeten BTW gaan betalen over de diensten die zij afnemen van het gezamenlijk ambtenarenapparaat. 

Bij een bestuurlijke fusie zou het gemeentefonds € 6,5 miljoen beschikbaar stellen. Die lopen we nu mis, maar we begroten wel 3 miljoen voor ‘’opleiding en mobiliteit van ambtenaren’’ en 3,5 miljoen voor bouwkundige voorzieningen aan de molensteen om onze nek, de Binding. Bij elkaar ook 6,5 miljoen die wij dus laten liggen. ‘’Geld genoeg’’ roepen ze hier graag. Ja, bij de buren! 

Tenslotte, en misschien het belangrijkste: burgers hebben op geen enkel moment fatsoenlijk hun mening kunnen laten horen. Dat zullen ze uiteindelijk luid en duidelijk op 21 maart 2018 kunnen doen. Het is niet denkbeeldig dat een nieuwe raad de overhaaste besluiten van deze raad herroept en kiest voor òf volledige zelfstandigheid òf volledige bestuurlijke fusie. Dat is tenminste vlees èn vis. 
  

Ander nieuws

Reacties