Tijd: 2 jaren geleden  Views: 41

Het college van Dorpsbelang, VVD en CDA herstelde op effectieve wijze de financiële positie van de gemeente maar sloopte daarmee voorzieningen en fatsoen. Met goedkeuring van de raad waarin de coalitie het debat vermeed en de gelederen gesloten hield.


Even terugkijken

Eerdere colleges, waarin telkens VVD en CDA zaten, namen vanaf het eind 90ger jaren besluiten die Langedijk zo’n € 40 miljoen gekost hebben. Breekland, de Binding, Westerdel, begraafplaats Oostervaart, allemaal investeringen die faliekant mislukt zijn. In 2015 stond Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. 


Het huidige college, bestaande uit diezelfde VVD en CDA, aangevuld met de lokale VVD variant Dorpsbelang, heeft de financiële problemen voortvarend aangepakt. VVD wethouder Nieuwenhuizen toonde zich daarin zeer bedreven. Schade aan voorzieningen en imago was niet zijn verantwoordelijkheid. Daar gaat de raad over. De coalitie vond alles goed en drukte haar mening door, veelal met 11 tegen 10. Op inhoudelijke debatten was de coalitie niet gesteld. 


Altijd op voet van oorlog met burgers

Wethouder Beers, eerder VVD-wethouder in Niedorp, bestiert namens Dorpsbelang Langedijk sinds 2010 de portefeuille (o.a.) ruimtelijke ordening en economische zaken. Hij ‘’doet’’ de dossiers Voorburggracht 224, Broekerplein, Museum BroekerVeiling/Schapenland. Met zijn stuntelige communicatie en voorliefde voor gemeentelijk eigenbelang weet hij keer op keer burgers zo hoog de gordijnen in te jagen dat zij bereid zijn een advocaat in te huren, naar de Raad van State te gaan of de Nationale Ombudsman in te schakelen. Hij laat zich graag bijstaan door ambtenaren die zijn afkeer jegens burgers delen. De gemeentesecretaris, directeur van de ambtelijke organisatie Erik Annaert, vindt het allemaal prima. Hij spendeert zijn door ons ruimschoots betaalde tijd liever in Haarlem als fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten.  


Jasper Nieuwenhuizen (VVD) de goochelaar

-  € 5 miljoen rioleringskosten werd uit de kostprijs bouwgrond Westerdel en Breekland overgeheveld naar algemene kosten. Zo draait de burger er voor op, niet de koper van de grond. Zo maakt Langedijk zelfs winst op de grond. 

* Gedurende 5 jaar heft de gemeente € 2 miljoen per jaar precario op ondergrondse leidingen. Totaal 10 miljoen. Dit bedrag wordt door de energieleveranciers verplicht doorbelast aan al hun klanten in het hele land. De VVD liet weten ‘’een dief te zijn van de eigen portemonnee als we dit buitenkansje niet zouden pakken’’. 

* De gemeente liet peuterspeelzaal SVB bewust failliet gaan. Dat kwam ze beter uit. Begin 2016 werden de betalingen zomaar stopgezet. CDA-portefeuillehouder Fintelman liet zich zonder verzet opzij zetten door collega Nieuwenhuizen. 

* Van ooit € 5 miljoen per jaar werden subsidies ineens verlaagd naar 0. Ontvangers raakten in nood. Sportvelden (het Langedijker tafelzilver) werden voor € 5 per m² ‘’verkocht’’ aan de clubs. 

* Na het stopzetten van de subsidie en een leugen van wethouder Nieuwenhuizen gooide museum Westflinge de handdoek in de ring en sloot de deur. 

* Een garantiestelling van € 1 miljoen voor de schietvereniging moest worden opgehoest na een faillissement wegens wanbeheer. Gemeentelijk toezicht ontbrak volledig. 

* Atelier 6, ooit met een passende huur naar de Binding gelokt, werd met een grote huurverhoging weggepest en vluchtte naar Heerhugowaard. 


Fatsoen in Langedijk. Is het er ooit geweest? 

In Haarlem noemt men Langedijk een gemeente van regenteske boeren. Van inspraak is de Langedijker politiek niet gediend. Burgerbegrotingen, right to challenge, democratische vernieuwing, het wordt toegejuicht, omarmd en uiteindelijk doodgezwegen. De coalitie, met 11 tegen 10 zetels en gekozen met 48,6% van de stemmen, regeert met onaangenaam harde hand.  


De verkoop van stukjes snippergroen werd met juridische dreigbrieven aangekondigd. De veelal oudere ontvangers schrokken zich dood. Ondanks klachten van omwonenden is er een gevaarlijke brug bij het Oxhoofdpad gekomen. Tegen raadsleden De Graaf (VVD) en Nijman (Dorpsbelang) zijn meldingen van belangenverstrengeling gedaan. Op basis van een achterhaalde verordening werden de klachten niet ontvankelijk verklaard. In Langedijk houdt men liever alles bij het oude. Dorpsbelang maakt hier zelfs het verkiezingsmotto van. 


Maart 2017 kregen de burgers de kans zich uit te spreken over de toekomst. De toegestuurde enquête was van bedenkelijk niveau. Vrijelijk kon de raad de bruikbare standpunten er zelf uit kiezen. Na 6 jaar en 4 dure rapporten koos de raad met de onderbuik voor een ambtelijke fusie. En dus voor ‘’vlees noch vis’’. Wat we zeker weten is dat onze gemeenteraad blijft bestaan. Enquêtes van de Burgerrekenkamer wijzen uit dat 80% van de burgers geen vertrouwen heeft in de gemeente Langedijk en een bestuurlijke fusie wenst. Ook de Berenschot enquête van de gemeente zelf wijst dat uit.       


Als je hecht aan een fatsoenlijke overheid, stem dan dus niet op de huidige coalitiepartijen. Ben je voor een zelfstandig Langedijk? Kies voor Hart voor Langedijk/D66 of Kleurrijk Langedijk.  Ben je voor een volledige fusie met Heerhugowaard?  Kies dan voor ChristenUnie, GroenLinks of PvdA. 

Ander nieuws

Reacties