Tijd: 2 jaren geleden  Views: 44

Hoewel de uiteindelijke zetelverdeling anders doet vermoeden hebben zich bij de GR verkiezingen 2018 in Langedijk flinke verschuivingen voorgedaan. De coalitie verspeelde haar meerderheid. Senioren Langedijk kwam binnen met 2 zetels. De raad van 21 zetels bestaat nu uit 9 partijen. Ook hier wordt besturen lastig. Door de verdeling van de restzetels zijn de aantallen kiezers per zetel sterk verschillend. In de lopende coalitiebesprekingen is het CDA buiten spel komen te staan. 

De voornaamste ontwikkelingen
De opkomst steeg met 4 procentpunten naar 57,8% wat waarschijnlijk te verklaren valt vanuit de lopende discussie over zelfstandigheid of fusie met Heerhugowaard. De nieuwe partij Senioren Langedijk kwam met 2 zetels in de raad, ten koste van Dorpsbelang (-1) en HvL/D66 (-1). Ons gevoel zegt dat hier programma-technische redenen (Dorpsbelang) en landelijke aspecten (D66) een rol speelden. Rekening houdend met de hogere opkomst en het grotere aantal kiesgerechtigden (inwonersgroei) leed de PvdA een verlies van 32% en CDA en HvL/D66 van 24%. CDA en PvdA behielden hun zetels.   

De representatieve democratie
Opvallend is de hoeveelheid kiezers per behaalde zetel. De ChristenUnie kreeg 1 zetel met 851 stemmen, de VVD had slechts 543 stemmen per zetel nodig. Of we dit nou nog representatieve democratie mogen noemen is maar de vraag. En kijken we naar de blokken dan doet iets soortgelijks zich voor. Het zelfbenoemde ‘’motorblok’’ van Dorpsbelang en VVD kreeg 4397 stemmen en heeft 8 zetels. Het linkse blok GroenLinks/PvdA en ChristenUnie kreeg 2981 stemmen en heeft 4 zetels. Was daarvoor dezelfde verdeelsleutel gehanteerd dan hadden die partijen samen 5 zetels gehad. Het onderwerp is een verdere discussie waard. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het geven van een gewicht aan iedere zetel, bijvoorbeeld het aantal kiezers die per zetel op de partij stemden. Vast staat in ieder geval dat het grote aantal partijen in sterke mate bijdraagt aan deze onrechtvaardigheid in de zetelverdeling.    

De teloorgang van het CDA
Terwijl het CDA landelijk gezien weer in de lift zit en in de gemeenteraadsverkiezingen de grootste landelijke partij werd leed het CDA in Langedijk een verlies van 25% van de stemmen. Naast de VVD is het nu eenmaal moeilijk schitteren, zo ervoer ook de PvdA vorig jaar bij de 2e Kamer verkiezingen. Vooral als je als partij geen eigen beleid hebt of kunt implementeren. Volgens de Burgerrekenkamer is dat hier het geval. 

Het CDA laat zijn eigen portefeuille kapen
Namens het CDA trad in 2014 Bert Fintelman aan als wethouder. Hij had de belangrijke post subsidies in zijn portefeuille. Vóór de GR verkiezingen 2014 heeft het CDA een paar ferme uitspraken over de subsidies gedaan. Zo mochten sport en peuterspeelzalen niet onder de bezuinigingen lijden. In de zomer van 2014 hadden wij al gesprekken met de coalitie over dit onderwerp. Het duurde tot begin 2016 voordat er maatregelen werden gepresenteerd. Al die tijd verkeerden organisaties en verenigingen in onzekerheid. Inmiddels trok VVD wethouder Nieuwenhuizen bepaalde dossiers naar zich toe en schoffeerde o.a. museum Westflinge, Atelier 6, musicalvereniging Caecilia, Stichting Voorschool Langedijk (peuterspeelzaal) en vele sportverenigingen. Het CDA zweeg en zag toe. 

De spagaat van wethouder Bert Fintelman
Fintelman raakte in gewetensnood toen het college begon aan te sturen op een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard terwijl de CDA fractie voor zelfstandigheid koos. Men liet Fintelman bungelen, waarop hij uiteindelijk niet anders kon dan vertrekken. Voor de laatste paar maanden werd Gerard Rep bereid gevonden zijn baan op te zeggen en de wethouderspost over te nemen. Als argument liet hij weten ‘’altijd al graag leiding te hebben willen gegeven’’. Of hij het ook daadwerkelijk kan heeft hij niet kunnen demonstreren.    

Van zure druiven komt nooit een goed glas wijn
Nu de coalitiebesprekingen zijn begonnen vist het CDA achter het net. Dorpsbelang Langedijk en VVD gaan voorlopig, onder begeleiding van Han ter Heegde, verder met HvL/D66, PvdA en ChristenUnie. Fractievoorzitter Marian Schuijt toont zich in het Noordhollands Dagblad een slechte verliezer. De druiven zijn kennelijk zuur. Het viel de partij ‘’rauw op het dak’’. ….’’Waar is het CDA op afgerekend? Wij hebben in verkiezingstijd voortdurend gezegd dat wij staan voor een zelfstandig Langedijk. Dat is niet gewaardeerd’’. Mevrouw Schuijt, wij waren voor de verkiezingen bij u thuis en bespraken samen met Kleurrijk Langedijk en HvL/D66 een gezamenlijke actie om burgers op te wekken een petitie vóór een burgerraadpleging te tekenen. HvL/D66 is ook voor een zelfstandig Langedijk. Zij zitten wel aan tafel. Zou er niet iets anders aan de hand zijn? Zou een beetje zelfreflectie hier niet op z’n plaats zijn? Of, misschien nog beter, zou een cursus mindfulness niet iets voor u zijn? Het geheim van omgaan met tegenslag. U gaf vroeger zelf zulke cursussen op Bali. Bent u dat allemaal alweer vergeten? 

Aanvulling 4 september 2018
Fractievoorzitter Marianne Schuijt heeft te kennen gegeven per direct uit de gemeenteraad te stappen. ''Het werk begon zwaar te wegen''. Dat is politiek eufemistisch voor ''Ik heb gefaald en zie het niet meer zitten''. Kortom, een goed besluit. 

Ander nieuws

Reacties