Tijd: 2 jaren geleden  Views: 38

Je hoort soms mensen zeggen dat we hier ‘’geregeerd worden door de ambtenaren’’. Dat is dan meestal niet positief bedoeld. Maar soms zou je wensen dat het zo was. Zoals op vrijdag 10 augustus. Het Noordhollands Dagblad bericht die dag dat de ondernemingsraden van beide gemeentes ondubbelzinnig tot een bestuurlijke fusie adviseren. Een ambtelijke fusie heeft geen meerwaarde; sterker nog, die kost meer dan hij oplevert. 

Al in 2017 schreven wij over dezelfde argumenten als nu worden aangevoerd. Herlees onze nieuwsbrief ‘’Ambtelijke fusie: vlees noch vis’’ . Daarin schreven wij onder meer ‘’Bij een bestuurlijke fusie zou het gemeentefonds € 6,5 miljoen beschikbaar stellen. Die lopen we nu mis, maar we begroten wel 3 miljoen voor ‘’opleiding en mobiliteit van ambtenaren’’ en 3,5 miljoen voor bouwkundige voorzieningen aan de molensteen om onze nek, de Binding. Bij elkaar ook 6,5 miljoen die wij dus laten liggen.’’

Opvallend genoeg werd dit financiële argument door geen enkele fractie, geen enkel raadslid, genoemd bij de argumentatie voor de keus tussen een ambtelijke of bestuurlijke fusie. Het is kenmerkend voor het niveau van onze lokale politiek. Geld is geen issue. Ratio speelt geen rol. Politiek is een hobby en een hobby mag wat kosten. Dat wil in dit geval zeggen: het mag ons inwoners allemaal wat kosten. De raadsleden ontvangen een maandelijkse vergoeding van € 958,91, ofwel € 11.507 per jaar. 

Onze trouwe lezers weten dat wij al bijna 6 jaar schrijven over ondoelmatige bestedingen van publiek geld door de gemeente Langedijk. Over het inktzwarte verleden zullen wij nu even zwijgen. Maar wie denkt dat er lessen getrokken zijn heeft het mis. Vandaag ook in de krant een vervolg op een bizar voorstel: leg op ca. 50 m. van de bestaande brug over de Laansloot (richting Binnenmikke, apotheek,  huisartsen Bok & Grapendaal, huisarts Zonneveld) een nieuwe houten brug aan. Vanwege de veiligheid voor de kinderen. Klinkt sympathiek. Maar die onveiligheid is door de gemeente zelf gecreëerd met het schandalige verkeersplan rond winkelcentrum BroekerVeiling. Ga er eens kijken en zie hoe het vrachtverkeer zich bij het nieuwe appartementencomplex Broekerplein door de Voorburggracht heen worstelt. Zie hoe de fietsers met gevaar voor eigen leven een paar keer moeten oversteken om hun route te kunnen vervolgen. Zie hoe er een stuk of 7 nieuwe huizen op een postzegel zijn gepropt. En kijk dan even aan de andere kant van het winkelcentrum waar de firma Van den Herik een kleine hectare braak heeft liggen. Voor een habbekrats van de gemeente Langedijk gekregen. Zonder bouwverplichting. En dan hebben we het nog niet eens over de plannen met Langedijk ontwikkelt met Water. Daar gaan we voor € 1,3 miljoen een paar bruggen neerleggen die niemand wenst. Wordt vervolgd!  

Ander nieuws

Reacties