Tijd: 2 jaren geleden  Views: 34

….doet een burger zeker niet in vreugde leveren. Daar kunnen de bewoners van de appartementen aan het Broekerplein naast het winkelcentrum BroekerVeiling over meepraten. ‘’Broekerplein wordt voor alle Langedijkers een centrum om trots op te zijn’’, zo schreef de gemeente op de inmiddels opgeheven reclamewebsite voor dit infrastructurele misbaksel.  

De bewoners, verenigd in Bevoorraden zonder Overlast, weten wel beter. Wij horen van bewoners aan de oostzijde dat ze het liefst zouden verhuizen als dat kon. Maar iedereen heeft geïnvesteerd in zijn nieuwe huur- of koopwoning en kan niet zomaar weg. Dus moeten ze de overlast van het vrachtverkeer langs hun balkonnetjes maar voor lief nemen en blijven hopen dat de gemeente en de woningbouwvereniging hun beloftes eindelijk eens nakomen. Dat is al twee jaar niet gebeurd. 

De klachten van de bewoners aan de oostzijde betreffen 3 zaken: geluid, fijnstof en trillingen. Deze zaken zijn in augustus 2016 aangekaart bij de gemeente. Daar kan wat ons betreft nog aan worden toegevoegd: de gevaarlijke verkeerssituatie op de Voorburggracht en de vermoede drugshandel ’s avonds nabij Kwalitaria. De ervaring van de bewoners is dat de gemeente klachten veelal als gezeur afdoet en uitgevaardigde regels niet handhaaft. Na twee jaar is er geen enkele verbetering gerealiseerd met betrekking tot de door de bewoners gesignaleerde klachten. Wij hebben de gemeente gevraagd op deze stelling te reageren maar geen reactie ontvangen.  

Bewonersklachten: lawaai, fijnstof en trillingen door bevoorrading winkelcentrum
* Er is door de Regionale Uitvoeringsdient (RUD) onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast. Vastgesteld is dat de vastgestelde waarden de maximale norm overschrijden. De maatregelen van de gemeente bepreken zich tot het plaatsen van een paar borden en paaltjes. Gehandhaafd wordt er niet. Bewoners kunnen bellen naar de dienst handhaving die de melding noteert. Tijd en mensen voor actie zijn er niet. 
* Een laboratorium van WTW-filters heeft in september 2017 vastgesteld dat in de huurappartementen verkeerde filters worden gebruikt. Er zijn metingen gedaan waarover de bewoners geen bericht hebben ontvangen. Hoewel de verhuurder, woonstichting Langedijk, verplicht is haar huurders het ‘’woongenot’’ te garanderen zijn de filters ondanks een toezegging daartoe niet vervangen door fijnere filters. 
* Eén van de bewoners heeft schade aan Swarowski glaswerk gemeld. Vanwege de trillingen veroorzaakt door vrachtverkeer viel dat uit een kast. De gemeente laat weten zich niet verantwoordelijk te voelen en neemt geen maatregelen.   

De rol van de gemeente en woonstichting Langedijk
Het gedrag van de gemeente in deze zaak is kenmerkend voor de Langedijker bestuurscultuur: ‘’de kritische burger is de tegenpartij en wij willen ieder potje winnen’’. Sommige bestuurders en ambtenaren genieten van dit spelletje. Namen noemen wij niet maar thuis hebben wij het over de ‘’de beertjes, de boefjes en de boertjes’’. Er is onlangs een periode geweest dat het vertrouwen zachtjes aan hersteld werd. Dat was ten tijde van burgemeester Jan Hoekema. Inmiddels lijkt de toen geboekte winst weer verdampt.  
Woonstichting Langedijk is geen haar beter. Een verhuurder heeft verplichtingen jegens huurders maar daar heeft de woonstichting lak aan. De directeur laat bewoners weten dat ze ramen en deuren maar dicht moeten houden als ze last hebben van lawaai en fijnstof. 

Ander nieuws

Reacties