Tijd: 32 weken geleden  Views: 33

In de folder  “Langedijk en Heerhugowaard gaan samen!” wordt er door onze bestuurders zeer lovend gesproken over de aanstaande fusie. Als burger ben ik na het zoveelste rapport en raadsvergadering over de fusie afgehaakt. Vele tonnen belastinggeld zijn er gespendeerd aan rapporten van externe bureaus, die in een onbegrijpelijke taal een fusie beschrijven. Laat maar dacht ik (en ik denk velen met mij) maar de bovengenoemde folder trok toch mijn aandacht. Vooral het uitroepteken maakt het spannend. We krijgen een hogere kwaliteit van dienstverlening, niet alles wordt goedkoper (maar wat dan wel?), dorpen en kernen blijven bestaan en we mogen meepraten! En dat laatste ook met een uitroepteken. Jasper Nieuwenhuizen en John Does spreken enthousiast over kosten besparingen, uitbreiding van voorzieningen en van de samenwerking in de regio hebben we, volgens hen, ook nog eens profijt! Een win win dus voor allen zou je zeggen of toch niet? 

Een fusie is een unieke kans tot het stroomlijnen van je organisatie zodat je efficiency kan verhogen (en kosten dus kunt verlagen).  Dat zeggen de burgemeesters ook ( uitgelezen kans om alles nog eens kritisch te bekijken en waar nodig beter te doen”) in genoemde folder en daar zitten we dus op één lijn. 

We moeten continu verbeteren zoals dat zo mooi heet.  We hebben als werkende burger hier elke dag ook mee te maken. Hoe kunnen we beter, efficiënter en kostengunstiger werken is toch wel de vraag die we regelmatig te horen krijgen en ook ondernemers stellen die vraag voortdurend. Om dit te kunnen  moet je vooraf wel een paar zaken weten. Ten eerste waar staan we nu en wat willen we als eindsituatie? Een ieder moet zijn bijdrage begrijpen en duidelijk geformuleerde doelstellingen toebedeeld krijgen want anders wordt het allemaal wel heel vrijblijvend en blijft gewenst resultaat vaak uit. Voor het betrokken individu, die moet leveren, is dit echt essentieel en dat geldt dus ook voor diegene die van het gemeentelijke fusieproces een succes moeten gaan maken t.w. de ambtenaren. Zij moeten, zoals we ook kunnen lezen in de folder, een hogere kwaliteit realiseren, meer voorzieningen scheppen, samenwerken in de regio (gebeurt dit dan nog niet?) en betere dienstverlening realiseren. Dat is nogal wat. Hoe zien de fusie doelstellingen er eigenlijk uit en hoe is het eindplaatje van deze fusie gedefinieerd? 
 
Heb de burgemeesters maar eens gevraagd hoe het allemaal zit. Uit antwoord van de gemeente blijkt dat er niets gekwantificeerd is in dit gehele fusie proces en efficiency verhoging is ook niet meegenomen? “Niet alles wordt goedkoper” (uitspraak van Jasper Nieuwenhuizen) maar wat dan wel?  Dat is niet bekend en het is geen doel op zich, zo kreeg ik te horen. Dat is toch wel vreemd. Er gaan grote sommen geld naar de gemeente, belastinggeld verdiend door hardwerkende burgers. Van bestuurders en politiek mogen we toch verwachten dat ze zeer terughoudend zijn in de besteding van deze gelden, voortdurend kosten besparingen nastreven,  hogere efficiency en geleverde kwaliteit van het ambtelijke apparaat vorderen? Ja toch? 

Als deze fusie kostenbesparend werkt, zoals gesteld wordt, mogen we dan daar misschien iets van terug in de vorm van b.v. lagere lasten? En wie wil er meer voorzieningen, willen de bewoners het misschien op dit niveau zo houden of zelfs wel minder? Het is mij niet duidelijk en ik begrijp bij onze bestuurders en politiek ook niet. Het gehele fusie proces is niet meer dan het in elkaar schuiven van twee organisaties zonder dat er iets is gekwantificeerd.  

Het eindresultaat van deze fusie is niet gedetailleerd vastgelegd en daardoor ook zo in deze vorm niet door de politiek te controleren terwijl dat toch één van hun kerntaken is. Er worden alleen vage verwachtingen uitgesproken (“niet alles wordt goedkoper”? , “kwaliteit wordt beter”? , “profijt van regiosamenwerking”?). Arme ambtenaar die dit even moet fixen zonder te weten waarheen de reis gaat , wat hij/zij nu niet goed doet en wat, waar en tot welk niveau er verbeterd moet worden. Dat wordt een moeilijke opgave en zo niet te realiseren. We blijven dus waarschijnlijk voortgaan op dezelfde weg............

De politiek heeft dan misschien een antwoordt zou je denken. Zij hebben tenslotte ingestemd met deze fusie en ze kennen alle details toch? Als antwoord kreeg ik van één van de belangrijkste fractievoorzitters het volgende: “het is heel gemakkelijk om te roepen dat burgers niets gevraagd wordt, dat lastendruk omlaag moet en dat er geen uitbreidingen van de voorzieningen nodig zijn”. 

Worden de burgers dan wel gehoord? De strubbelingen in St Pancras en Koedijk zijn voor een groot deel toe te schrijven aan het niet luisteren naar de burger. Ook de ondernemers zijn niet tevreden, zij worden ook niet gehoord en hadden daarom overleg met de gemeente opgeschort.

Lagere lasten: is dat zo’n vreemde vraag? Veel mensen hebben niet geprofiteerd van de economische hausse doordat koopkracht verdampt mede ook door steeds meer gemeentelijke lasten. Waarom niet eens deze steeds maar stijgende lijn ombuigen zeker als er een uitgelezen kans (ook volgens onze burgemeesters) ligt met dit fusie proces en de kostenbesparingen die daaruit voortvloeien?

Willen we werkelijk nog meer voorzieningen waardoor waarschijnlijk de lastendruk zal blijven toenemen? Ik vraag het me af. Laten we de burgers dit eens eerlijk vragen met het prijskaartje eraan voor elke extra voorziening. Vraag ze ook eens wat er minder zou kunnen en welk financieel voordeel elk huishouden hiervan heeft?  

De fusie rolt door en de burger heeft zich daarin te schikken. Of het goed of slecht is weet ik niet maar een unieke kans om nu structureel, op vele terreinen, te verbeteren laten politiek en gemeentebestuur m.i. liggen. Dat is jammer, de zoveelste misser en dit komt de algehele stemming in onze gemeente niet ten goede.

Hans Gorter
Zuid-Scharwoude

Ander nieuws

Reacties