Tijd: Vorig jaar  Views: 49

Op 20 mei 2015 tekenden de gemeente Langedijk en Hoorne BV (vastgoed Vomar) een exploitatieovereenkomst betreffende de bouw van een nieuwe supermarkt op de voormalige Aldi-locatie naast een supermarkt van Deen. Deen deed weliswaar een 2 ton hoger bod op dat perceel maar Vomar kreeg de voorkeur. Voor een andere Deen-supermarkt, 400 m verderop, huurde Deen op dat moment een winkelpand aan Dorpsstraat 518-522. Dat pand was van de familie Nijman. Ger Nijman was en is fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk. Hij en zijn familie hadden er een groot belang bij dat Deen daar zou blijven zitten en dus de Aldi-locatie niet zou kunnen kopen. Daar is niets mis mee, maar dan moet je je als raadslid niet met zo’n casus bemoeien. Dat deed Nijman wel en daarmee riep hij de schijn van belangenverstrengeling over zich af. De gemeente, het college en de raad hadden er geen enkel probleem mee. 

In 2018 verkocht Nijman c.s. de locaties Dorpsstraat 518, 518A, 520 en 522 voor een bedrag van € 3,5 miljoen aan Deen Vastgoed Winkels B.V. Inmiddels staat de oude Aldi al een paar jaar leeg en wordt dat pand de volgende rotte kies in het Langedijker winkelbeeld. Vomar (Hoorne BV) laat weten ‘’vooralsnog gaan we het plan bouwen. De vertraging komt doordat onze aannemer het erg druk heeft momenteel en we zijn nog in overleg met de gebruiker van de toekomstige winkelruimte in het plan''. Het woord ''vooralsnog'' betekent volgens Van Dale zoveel als ''voorlopig''. m.a.w., het kan nog alle kanten op. In de politiek (en dat is dit) betekent het ''we gaan het niet doen maar dat kunnen we nu niet zeggen''.  

De vraag rijst waarom Vomar zo nodig die locatie moest hebben. De vraag is ook waarom wethouder namens Dorpsbelang Langedijk Jan-Piet Beers zich zo inspande om Vomar te bevoordelen en aldus Deen buitenspel te zetten. Wat is de relatie tussen de onbegrijpelijke stappen van de gemeente destijds, de verkoop van het pand aan Deen in 2018 en het terugtrekken van Vomar op dit moment? De voornaamste relatie lijkt geld te zijn, en als dat het geval is zal ook de rol van wethouder Beers moeten worden onderzocht. Een raad met ballen zou hier een enquête naar instellen, dus dat zal hier in Langedijk wel niet gebeuren. 

Wij voorspellen dat Vomar inderdaad niet gaat bouwen en dat is volkomen logisch. Langedijk had toen al en heeft nog steeds een veel te hoog aantal m² supermarktvloer. Uiteindelijk zal Vomar de grond terug verkopen aan de gemeente Langedijk voor een prijs die ruim boven de toenmalige aankoopprijs van €650.000 zal liggen. De tandeloze gemeenteraad zal beamen dat dit ‘’een reële prijs’’ is en het erbij laten zitten. 

Update 3 december 2019 
Met een persbericht van 13 november 2019 liet de gemeente weten dat de voormalige Aldi gesloopt ging worden en dat daardoor de bouw van ''een supermarkt'' mogelijk zou worden. Let op de voorzichtige woordkeuze. Dus wij hebben de gemeente en Hoorne Vastgoed BV maar eens gevraagd of wij mochten aannemen dat daarmee een Vomar supermarkt werd bedoeld. Geen reactie. Dus gisteren maar eens gebeld. Het blijkt nog niet duidelijk te zijn wat voor supermarkt er in het nieuwe gebouw komt. Er zijn nog onderhandelingen gaande. Dat betekent dus dat de Vomar er van af ziet. Hoorne Vastgoed BV is nl. van Vomar en die onderhandelen dus niet met Vomar. Die gaan gewoon bouwen als Vomar dat wil. Vomar ziet dus af van de supermarkt op die locatie. Dus het hele verhaal van 2015 en eerder was fake, voor de bühne. Bedoeld om de privé belangen van Ger Nijman te beschermen? Het wordt tijd voor een raadsenquête.   

Update 4 december 2019
Vandaag hebben wij de directeur van de Rekenkamer Langedijk, de heer Peter Struik van Partners & Pröpper Noordwijk, geschreven dat er alsnog een onderzoek moet komen naar de gang van zaken destijds. Wij schreven hem o.m.: "Ik vond en vind dat de Rekenkamer Langedijk hier onderzoek naar dient te doen. Het is destijds (januari 2016) in de raad voorgesteld maar werd uiteraard door de regenten weggeblazen. Nijman stemde over alles mee. Ook over de bestemmingsplanwijziging. Onze toenmalige burgemeester Jan Hoekema begon het net te begrijpen toen hij alweer moest aftreden. Doodzonde. Ik ga er zoveel mogelijk aan doen maar ik heb minder macht dan jij. Ik cc ook mijn vrienden van Follow the Money, het lijkt mij ook typisch een onderwerp voor hen''. 

Update 8 december 2019
Vrijdag 6 december werden wij keurig gebeld door een medewerker van Hoorne Vastgoed. Hij bevestigde dat Vomar geen interesse meer heeft in deze locatie. Op dit moment zijn besprekingen met Deen in een afrondende fase. Als we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kort samenvatten komt het hierop neer:
- Ondanks een hoger bod van Deen gunde de gemeente Langedijk het perceel Voorburggracht 224 in 2015 aan Vomar. Daardoor werd het Deen onmogelijk gemaakt zijn twee filialen op 400 m van elkaar bij elkaar te voegen in één nieuw filiaal. 
- In september 2018 kocht Deen het pand aan de Dorpsstraat van de familie Nijman voor 3,5 miljoen euro. Sinds medio 2019 is Deen met Vomar in gesprek over de overname van het nog te bouwen pand op Voorburggracht 224. De aankoop van pand Dorpsstraat moet dus als puur strategisch worden beschouwd. Een langlopend huurcontract met Nijman kan hier de oorzaak van zijn. 
- De gedachte is gerechtvaardigd dat Nijman er een belang bij had dat Deen Voorburggracht 224 niet kon verwerven. De gedachte alleen staat voor ''schijn van belangenverstrengeling''. Die dient een raadslid te allen tijde te voorkomen. Nijman naam deel aan het debat en stemmingen. Daarmee overschreed hij de richtlijnen van de overheid inzake ''integriteit''.   

Update 15 december 2019
In de vergadering van het presidium (overleg fractievoorzitters) op 9 december werd een nieuwe gedragscode voor de gemeenteraad besproken. Uit de inleiding onderstaand stukje tekst:  

Werken aan de integriteit van de politiek in Langedijk 
De vorige gedragscode van Langedijk dateert uit 2008 en was bedoeld voor zowel raadsleden als wethouders en de burgemeester. Tijdens een bespreking in het presidium is naar voren gekomen dat de raad in Langedijk toe was aan een nieuwe gedragscode. Daarvoor is de gedragscode van de gemeenteraad van Heerhugowaard als basis genomen. (aldaar vastgesteld in november 2015). In de nieuwe code van Langedijk is dezelfde hoofdstukindeling aangehouden en ook de formuleringen van de meeste regels zijn overgenomen. Op enkele punten in de tekst werd een wijziging van redactionele aard aangebracht. De code bevat in de bijlage praktijkvoorbeelden waar dat relevant geacht wordt en een overzicht van wettelijke bepalingen die aan de regels ten grondslag liggen.

De gedragscode is te vinden onder deze link: http://deburgerrekenkamerlangedijk.nl/archief/overig/431.pdf . Er staat een aantal praktijkvoorbeelden in. Uit het voorbeeld op artikel 1 blijkt overduidelijk dat het meestemmen van Ger Nijman en zijn nichtje Madelon Swager over het dossier Voorburggracht 224 absoluut geleid heeft tot een ''schijn van belangenverstrengeling''. Althans, volgens de gedragscode van Heerhugowaard. De gedragscode van Langedijk stamt uit het Jaar Onzes Heeren 2007. Tot nu toe heeft de gemeenteraad het, ondanks regelmatige opmerkingen daarover van ons, niet nodig geacht die te moderniseren. Boeren hebben, zo blijkt ook dezer dagen weer, een heel andere kijk op rechten, plichten en fatsoen. Zo ook de Langedijker boeren-regenten. Dus het zou kunnen dat, wat verboden is in Heerhugowaard, in Langedijk gewoon is toegestaan. Wij zouden van onze gemeenteraad wel eens willen horen wat zij hiervan vinden. En ook graag van onze burgemeester, de gemeentelijke hoeder van de integriteit.  

Update 8 februari 2020

Vandaag bericht het Noordhollands Dagblad over de vestiging van een nieuwe Deen supermarkt op de plek van de voormalige bibliotheek, Voorburggracht 224. Deze zaak wordt steeds mysterieuzer. In 2015 had Deen dit perceel + bouwvergunning graag willen kopen. Zo graag dat zij twee ton meer boden dan Hoorne BV/Vomar. Binnen een straal van 400 m had Deen daar al 2 winkels, dus sanering van het winkelaanbod lag voor de hand. In 2018 kocht Deen haar winkelpand aan de Dorpsstraat voor 3,5 miljoen euro van Ger Nijman, fractievoorzitter van Dorpsbelang. Dienstdoende wethouder destijds was Jan Piet Beers namens Dorpsbelang. Het pand Voorburggracht 230 (de ‘’kleine Deen’’) was al veel langer van Deen. In november 2019 meldde de gemeente Langedijk in een persbericht dat het oude Aldi-gebouw zou worden gesloopt en dat de bouw van een nieuw pand ten behoeve van ‘’een supermarkt’’ begin maart zou aanvangen. Op dat moment, zo lieten betrokkenen ons weten, liepen er nog gesprekken met een andere supermarkt dan Vomar. Op dat moment was er dus nog niets beslist. Nu, een kleine 3 maanden later, zegt de gemeente Langedijk Deen te zullen houden aan de bouwverplichting. Deen zegt alsnog niet te willen bouwen. Dus na een kleine 5 jaar vechten om de locatie, een investering van 3,5 miljoen in een slecht bereikbare locatie aan de Dorpsstraat en de overname van het bouwplan van Vomar een paar maanden geleden heeft Deen er nu ineens geen zin meer in. Maar wethouder Jongenelen staat er op dat dit pand gebouwd gaat worden. Want hij heeft de woningen hard nodig...en wel nu. Wij zouden willen zeggen: laat die winkel zitten en bouw er leuke woningen. Er kunnen er zeker 24 op. En Langedijk heeft sowieso teveel supermarkten. 

Wij hebben de Rekenkamer van de gemeente Langedijk op 4 december 2019 gevraagd een onderzoek te doen naar dit bizarre dossier. Na daar in eerste instantie niet afwijzend op te hebben gereageerd laat de Rekenkamer nu geen taal of teken meer horen. Waarmee de gedachte aan malversaties alleen maar wordt versterkt. Wij roepen de raad van Langedijk nogmaals op dit dossier aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Ander nieuws

Reacties