Tijd: 48 weken geleden  Views: 29

Geachte leden van de gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, 

De gemoederen lopen in uw gemeenten hoog op. In ieder geval onder u, de politici. Het is altijd goed als er een beetje emotie in het bestuur komt, maar in de ogen van velen hier en daar maakt u er nu een potje van. Dat mag als u elkaar in de kroeg treft, of op het voetbalveld. Maar niet als het gaat om één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, dossier uit deze hele raadsperiode. Uw optredens in de media laten precies zien waarom veel burgers zich afkeren van de politiek. U luistert, naar de mening van velen, slechts één keer in de vier jaar. Vervolgens gaat u uw eigen gang. Voor de Burgerrekenkamer Langedijk is dat geen reden zich van de politiek af te keren; in tegendeel, wij blijven u op de vingers zien. Hoe wij over de huidige situatie denken ziet u hieronder. De bijgaande nieuwsbrief ''FUSIE OF RUZIE'' van de hand van Rob Mark staat nu ook op onze website www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl . Op 8 oktober gaat u stemmen voor het fusie ontwerp. Voor de komende dagen wensen wij u veel wijsheid en introspectie. 


De afgelopen weken stond de pers weer bol van alle fusieperikelen. Eén en ander culmineerde gisteren, zaterdag 5 oktober, in het Noordhollands Dagblad. Ten eerste was daar een dubbelinterview met de wethouders Does (HHW) en Langedijk (Langedijk). Na jaren van negeren en ontkennen gaat de Langedijker politiek nu luisteren. Het is de meest misplaatste vorm van draaikonterij die wij in vele jaren hebben gezien. Het spektakel begon twee weken eerder met een interview van 4 raadsleden, 2 Langedijkers, 2 HHwaarders, op 21 september. Geïrriteerd, zelfgenoegzaam, arrogant. ‘’Mensen zien de context niet meer waarom we dit zijn begonnen’’ jammert Rob Wagenaar. Nee, misschien niet. Hebt u daar wel wat aan gedaan dan? En is het wel eens bij u opgekomen dat er mensen kunnen zijn die een andere mening hebben? ‘’Is één dorp in staat het draagvlak voor de fusie onderuit te halen’’, vraagt Ger Nijman zich verbijsterd af. Gelukkig weet hij, zoals altijd, het antwoord zelf al. Het juiste antwoord natuurlijk. Het enige juiste antwoord. ‘’Dat moet niet toegestaan worden’’. Natuurlijk niet. Schande dat iemand de euvele moed heeft uw karretje in de poep te rijden. Dat moet natuurlijk verboden worden. ‘’Wij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers’’, aldus René Schoemaker, ‘’en wij worden door Alkmaar voor de voeten gelopen’’. Je ziet er direct een door God gegeven stralenkrans bij. Wie heeft het gore lef de GEKOZEN VOLKSVERTEGENWOOERDIGERS voor de voeten te lopen, of tegen te spreken? Enfin, lees het hele stuk (hierbij) ‘’belangen te groot voor emoties’’. De titel is al een lachertje op zich zelf. Het is één en al emotie van onze gekozen volksvertegenwoordigers. 

Toen verscheen zaterdag 5 oktober het duo-interview met de twee wethouders. In 2016 stelde de Burgerrekenkamer al vast dat Sint Pancras grosso modo faliekant tegen een fusie met Heerhugowaard is. Waarom? Dat is hun zaak. Niemand hoeft zich in dit land te verontschuldigen voor een mening, of die te onderbouwen. Mensen voelen iets en dat is hun goed recht. Maar goed, de wethouders gaan nu luisteren. Nu het kalf verdronken is wil men de put dempen. Waarbij ook wethouder John Does zich mengt in de Langedijker beerput. Je moet wel heel slechte adviseurs hebben als je in deze fase van de strijd besluit samen met je Langedijker collega aan een dood paard te gaan trekken. Nils Langedijk heeft tal van ideeën om het luisteren te faciliteren. Wethouder Jongenelen komt ‘’spreekuur houden’’. ‘’Misschien moeten we geld en bevoegdheden overdragen. Vertrouwen is daarbij essentieel’’. Joh. Had dat 5 jaar eerder bedacht. Men denkt in ambtelijke oplossingen. Binnenlopen bij dorpswethouder Jongenelen zal door de Pancrassers nu gezien worden als heulen met de vijand. Daar komt dus niemand. Ga, zoals vroeger Han ter Heegde deed, op de fiets door het dorp. Maak een praatje met bewoners. Ga naar het voetballen, naar de kroeg, laat je gezicht zien. Maar daarvoor is het nu te laat. Veel te laat. Er is geen zelfreflectie, er is geen zelfcorrigerend vermogen. Fred Hoogendoorn, hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad, besteedde er op 5 oktober een genadeloos redactioneel artikel aan. De politiek gefileerd, tot op het bot. Wij gaan dus as. dinsdag 8 oktober met zoveel mogelijk inwoners naar de raadsvergaderingen in Heerhugowaard en Langedijk. Zodat de politiek merkt dat we ze zelfs onder hun eigen glazen koepel weten te vinden. 

Dit alles sluit naadloos aan bij onze nieuwsbrief 81 ‘’Fusie of ruzie?'' elders op deze site. Ditmaal mogen wij voor het eerst een gastschrijver uit Heerhugowaard begroeten. En wat voor een gastschrijver. Rob Mark, gepokt en gemazeld in het Heerhugowaardse bestuur. Wethouder van 1988 t/m 2002. Thans pleitbezorger van een zinnige renovatie van het stationsgebied en scherp observator van democratische ontwikkelingen. Vroeger ook jarenlang een zeer gewaardeerd voorzitter van de (toen) grootste tennisclub van Nederland. Zijn bijdrage schreef hij op persoonlijke titel al voordat het interview en de reactie van Fred Hoogendoorn gisteren in de krant verschenen. Het is vlijmscherp en bulls eye. Reacties op zijn nieuwsbrief worden gewaardeerd en sturen wij uiteraard door aan Rob. Kopieën van deze nieuwsbrief gaan in ieder geval naar de raden en colleges van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, alsmede de oud-burgemeesters Han ter Heegde en Jan Hoekema.   Ander nieuws

Reacties