Tijd: 39 weken geleden  Views: 34

U mag, denk ik, heel trots op elkaar zijn. 
Met deze woorden besloot burgemeester Kompier de gezamenlijke raadsvergadering van de raden van Heerhugowaard en Langedijk op 30 oktober jl. En waarom mochten de raadsleden zo trots zijn? Omdat ze het erover eens waren geworden dat alle inwoners zich zouden moeten kunnen uitspreken over de naam van de nieuwe gemeente. 

Dus nadat de raden een jaar of 7 hebben gedelibereerd, Langedijk 4 kostbare rapporten heeft laten opstellen, er een burgerraadpleging heeft plaats gevonden waarin nadrukkelijk niet over de fusie mocht worden gepraat, er een digitale enquête is gehouden die de helft van de bevolking niet eens heeft weten te vinden op het internet, de inwoners van Sint Pancras en Koedijk dozen vol doekjes voor het bloeden en fopspenen zijn aangeboden, een enquête van I&O Research klip en klaar aantoonde wat de Burgerrekenkamer al begin 2017 rapporteerde, nl. Sint Pancras en Koedijk hebben geen zin in Heerhugowaard, nu eindelijk mogen de inwoners meepraten. Over de naam. Dat wil zeggen, de Langedijker regenten wilden zelfs daar nog voorwaarden aan verbinden, maar dat hielden de Heerhugowaarders gelukkig tegen. Lees bijgaand artikel uit het Noordhollands Dagblad van Gerard van Engelen ‘’Rare jongens die politici’’. 

  
De begroting 2020
Volgens de op één na laatste begroting van onze gemeente zullen we in 2020 een bedrag van € 171.000 overhouden. In het persbericht rept wethouder Nieuwenhuizen van ‘’een zware klus, maar we kunnen de voorzieningen in stand houden’’. Dat we daarvoor weer een forse prijs mogen betalen wordt er niet bij verteld. Gelukkig zijn er nog oplettende journalisten die in het Noordhollands Dagblad melding maakten van lastenstijgingen op de OZB, de rioolrechten en het reinigingsrecht. En die stijgingen liegen er niet om, terwijl Langedijk qua kostenniveau nu al ver boven de regio uitsteekt. Zie het onderstaande schema: Uit bijgaand krantenartikel ‘’Begroting Langedijk sluit net boven nul’’ maken vooral Pancrassers op dat de door velen daar zo vervloekte fusie met Heerhugowaard mede uit de lastenverzwaringen wordt gefinancierd. Op de social media ontspon zich dan ook gelijk een stevige discussie, waarin ook de wethouder zich mengde. Ons bevreemdt dat: spreekt hij daar nou als wethouder of als privé persoon? Als hij als wethouder deelneemt: staat de gemeente dan achter alles wat hij daar schrijft? Ook als hij waarde-oordelen over andere deelnemers geeft? Is dat wel gepast voor een wethouder?   


Over de begroting valt nog heel wat te vertellen. Ten eerste werd hij in Forum behandeld terwijl de audio/video registratie niet werkte. Thuis konden we de beraadslagingen dus niet volgen. Dan de communicatie tussen het college en de raad. Het format van de begroting 2020 sluit niet aan op het format 2019. Gevolg: de indeling en weergave van bedragen is totaal verschillend. Dat maakt vergelijken lastig. Op 5 november praat de raad verder over deze begroting. 

Het EMU saldo daalt naar -5.891 bij een referentiewaarde voor Langedijk van +2.401. We komen op het EMU saldo dus ruim 8 miljoen tekort, hetgeen betekent dat Langedijk er zeer slecht voor staat. Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU. Wij stelden voorts vast dat de financiële buffers van de gemeente verder dalen en dat we dus steeds afhankelijker worden van de hoeveelheid cash die binnenstroomt. De vraag rijst dan ook of Heerhugowaard zich wel realiseert waar het aan begint. Veel hogere lasten, geen financiële buffers, totaal verschillende ‘’bedrijfscultuur’’. Wij hebben wel fusies om minder zien mislukken…..

Gaat de Burgerrekenkamer uitbreiden naar Heerhugowaard?
Vanuit de Heerhugowaardse politiek bereiken ons met enige regelmaat positieve berichten over onze activiteiten. Ongetwijfeld heeft dat mede te maken met de aanwezigheid aldaar van de oprichter en voorman van Code Oranje, burgemeester Bert Blase. Code Oranje, zoals bekend een groot voorstander van burgerparticipatie, en daarvoor ook opgericht. Code Oranje onderneemt in dat kader tal van activiteiten en stuurt daarover nieuwsbrieven. Om de laatste nieuwsbrief te lezen ga naar deze link. 

Onlangs bereikte ons de concrete vraag of wij onze activiteiten naar Heerhugowaard zouden willen uitbreiden. Op zichzelf een logische gedachte, met de fusie in het vooruitzicht, maar daarvoor hebben we dan wel een lokale invulling nodig. Door iemand met gevoel voor financiën en democratische ontwikkelingen. We willen ze met plezier op weg helpen maar tot aan de fusie hebben wij aan Langedijk onze handen meer dan vol. Waarbij overigens gezegd dat wij, met dank aan Arjen Lubach, ook de VVD tot onze sympathisanten mogen rekenen. Dus mocht je iemand kennen in Heerhugowaard die deze schone taak op zich zou kunnen nemen, laat het ons dan weten. 

Ander nieuws

Reacties