Tijd: 35 weken geleden  Views: 24

Hoewel het idee van een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard zeer positieve kanten heeft zijn wij er vanwege de ondemocratische uitvoering op tegen. 

Eind 2016 hield de Burgerrekenkamer Langedijk een drietal enquêtes die middels advertenties in het Langedijker Nieuwsblad aan de Langedijkers kenbaar werden gemaakt. Achtereenvolgens werden de volgende enquêtes gehouden:
* Hoe democratisch is jouw gemeente (model: VNG)
* Hoe denkt Langedijk over een bestuurlijke fusie
* Wat denken Sint Pancras, Koedijk en Oudkarspel

De uitslagen van de drie peilingen zijn op 4 januari 2017 aan de voltallige gemeenteraad toegezonden. In bcc zijn de CdK, min. BiZa, Democratic Challenge, de directeur van de Rekenkamer Langedijk, Berenschot en de media ingekopiëerd. De essenties van de onderzoeken waren:

* 90% van de respondenten zegt dat de gemeente Langedijk niet naar haar inwoners luistert. 
* 80% van de respondenten is voorstander van een bestuurlijke fusie, hetzij met Alkmaar, hetzij met Heerhugowaard, hetzij met Alkmaar èn Heerhugowaard. 
* Van de 189 respondenten uit Sint Pancras en Koedijk zegt 80% te willen aansluiten bij Alkmaar.

Met deze uitkomsten is niets gedaan. Zonder zelf een ordentelijke peiling onder de betrokkenen in Sint Pancras en Koedijk te houden heeft de gemeente besloten dat heel Langedijk met Heerhugowaard gaat fuseren. U heeft willens en wetens niet gereageerd op signalen uit de samenleving waardoor nu de emoties in de genoemde kernen hoog oplopen. Het Noordhollands Dagblad heeft dit jaar met grote regelmaat aandacht aan de groeiende onrust in Sint Pancras en Koedijk besteed. Daaruit wordt pijnlijk duidelijk hoe de gemeente draait en kronkelt om de burgers met mooie woorden te paaien en kalmeren. Mooie woorden die daarna niet waargemaakt kunnen worden. 

Met uw onzorgvuldig handelen heeft nagelaten voor draagvlak onder de burgers te zorgen. En dat terwijl een wethouder en meerdere raadsleden zelf in Sint Pancras wonen. Die hadden dus moeten weten wat de sfeer in Sint Pancras was en hoe die zich ontwikkelde. En dat terwijl iedereen met een beetje gezond verstand gewoon op de kaart al kan zien dat het kleine Langedijker deeltje van Koedijk gewoon terug moet naar Alkmaar. Waar zadelt u die mensen mee op? 

Hoezeer het ons ook ter harte zal gaan dat veel geld onnodig zal zijn besteed zijn wij van mening dat de bestuurlijke herindeling zo niet kan worden doorgezet. 


Ander nieuws

Reacties